اولین تجربه آزمون سراسری دکتری

حمید درویشی شاکلایی دانشجوی خوب و باریک بین گزارشی انتقادی از اولین تجربه خود در آزمون سراسری دکتری ارائه کرده است. اینجا

/ 2 نظر / 96 بازدید
حمید درویشی

سلام بر شما چقدر نوشتن نظر برای شما سخت است! باید احتمال همه جور برداشتهای عجیب و غریب را- که ممکن است صورت پذیرد- داد و آنگاه نوشت. گرچه من همیشه راحت می نویسم و کاری به این برداشتها ندارم تابتوانم بنویسم. غرض، تشکر بود از همین یادداشت و لینک. که افزایش غیرمنتظره ای در آمار بازدید سر صبح وبلاگ من ایجاد کرد و پرشین استت، سهم بالای وبلاگ شما را نشان داد. پس با تشکر، در سایه توجهات امام زمان، موفق باشید.

حمید درویشی

می گویند بعد از انقلاب خیلی از فامیلی ها از شاه حسینی یا شاه محمدی به شاحسینی و شامحمدی تغییر پیدا کرد تا ه نداشته باشد و ربطی به دودمان شاهی سابق. اما پسوند ما دچار تغییر نشد و شاهکلائی باقی ماند. شاید یک علت آن این بود که طرف ما همه می دانند که شاه موجود در فامیلی ما، اشاره به امامزاده شاه سید علی کیا است.