افتتاح خاموش

آيا خبرهای افتتاح فرودگاه امام را دنبال کرده ايد؟فرودگاهی با اين عظمت در سکوتی مطلق افتتاح(بازگشايی)شد.تنها خبر مهم هشدار دولتهای کانادا و انگلستان به مسافران برای عدم استفاده از فرودگاه جديد بود يعنی الحاق يک خبر منفی به اين افتخار ملی.

اگر اين فرودگاه در دوبی افتتاح می شد اماراتی ها چه می کردند ؟شايد يک شبکه تلويزيونی ويژه فرودگاه دوبی افتتاح می شد و تا يک ماه همه کشور را جشن و سرور فرا می گرفت و چپ و راست از تحولات اقتصادی و اجتماعی ناشی از فرودگاه جديد سخن می گفتند.

ما در تصوير سازی منفی از خود استاديم !

/ 1 نظر / 6 بازدید
حمید ضیایی پرور

سلام آقای دکتر آشنا ، جانا سخن از زبان ما می گویی. راستی از سايت جديد خبرنگار بازديد فرماييد: www.reporter.ir