ريگان و نوآوريهاي تبليغاتي (1981-1989)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شايد بتوان رونالد ريگان را ارتباطگرترين رئيس جمهور آمريکا دانست. در دومين سال رياست جمهوري ريگان در 1981، کميسيون مشورتي ديپلماسي عمومي در گزارش خود اعلام کرد«ديپلماسي عمومي به‌اندازه آمادگي نظامي براي امنيت ملي ما ضروري است و کميسيون اصرار دارد با همان تاکيد و توجه با آن برخورد شود» ( Cohen,1983 ).

 با همين ديدگاه بود که در زمان ريگان دير پا ترين رئيس آژانس به کار گمارده شد. او چالز ويک[1] - حقوق دان و فيلمسازي هاليوودي و ميليونر- را به رياست آژانس منصوب کرد (1981-1989). ويک عليرغم مخالفت کنگره به شدت مورد حمايت رئيس جمهور بود. در دوره او تمام تغييرات در زمينه نام و رويکرد آژانس ابطال شد و نام و کارکرد آن به وضع پيش از کارتر برگشت. ويک تمام پستهاي آژانس در خارج را به يکديگر متصل کرد و امکان تماس مستقيم ميان خود و آنان را فراهم کرد. او جلسات منظم هر روز ساعت 8 با وزير خارجه ، حضور دائم و موثر در جلسات مرتبط با ديپلماسي عمومي در شوراي امنيت ملي و ملاقاتهاي طولاني با رئيس جمهور را پي گرفت واز اين طريق جايگاه سياسي آژانس را ارتقاء بخشيد.

در دوره ويک چند نو آوري مهم مورد توجه قرار گرفت :

·  حضور بيشترداوطلبان و بخش خصوصي در فعاليتهاي تبليغاتي خارج از کشور

·  راه‌اندازي يک مبارزه تبليغاتي متنوع، موثر و چند جانبه عليه شوروي که «نمايش حقيقت»[2] نام گرفت.

·تأسيس بنيادي ظاهرا خصوصي به نام«موقوفه ملي دموکراسي[3]» در سال 1983 براي حمايت از حرکتهاي طرفدار آمريکا در کشورهاي هدف

·  رويکرد هاليوودي به ديپلماسي عمومي با ساخت و نمايش جهاني فيلم 90 دقيقه‌اي «بگذاريد لهستان، لهستان باشد[4]»

·راه‌اندازي شبکه تلويزيوني آژانس اطلاعات آمريکا به نام «ورلد نت»در سال 1983 با تاکيد بر امکان تله کنفرانس دو طرفه ميان مرکز و سفارتخانه‌هاي آمريکا در جهان و برقراي امکان دريافت آن در 2500 اتاق در 121 هتل در سراسر اروپا

·  نوسازي کل تجهيزات صداي‌آمريکا با 3/1 ميليارد دلار بودجه

·  راه‌اندازي راديو مارتي عليه کوبا در سال 1985

·راه‌اندازي برنامه سفيران هنري (گروههاي موسيقي آمريکايي که از کشوري به کشور ديگر سفر مي کنند و موسيقي آمريکايي را آموزش داده و اجرا مي کنند.

·باز سازي فايل بي سيم و ايجاد نظام اتوماسيون رايانه‌اي در توليد، ارسال و بازيابي اخبار رسمي مربوط به سياست خارجي به سفارتخانه‌هاي آمريکا در جهان

·راه‌اندازي «فايل سريع السير[5]» در 1987 در هفت روز هفته به 26 سازمان خبري در 6 پايتخت جهاني براي ارسال اخبار مورد نظر آژانس

·  تقويت کتابخانه‌ها، تبليغات براي صداي آمريکا و نوآوري در آموزش زبان انگليسي

·  جلب حمايت مالي و سياسي کنگره و رسانه‌هاي داخلي آمريکا نسبت به فعاليتهاي آژانس (Green,1988:184-200).

 


[1]. Charles Z. Wick

[2]. Project Truth

[3]. National Endowment On Democracy

[4]. Let <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Poland Be Poland

[5]. Express File

/ 0 نظر / 7 بازدید