سلامی پس از يک غيبت هشت ماهه

در اين مدت کا ملا بيکار نبودم بلکه بيشتر به کار روی پايان نامه دکتری پرداختم که بدجوری از يقه به بالايم را گرفته و براحتی هم ول نمی کند.

فکر جديدی به سرم زده و آن استفاده از ماهيت ارتباطی وبلاگ برای مشارکت علاقمندان در تدوين يک پايان نامه دکتری و آشنايی همگان با روند سامان يابی يک پروژه تحقيقاتی است . شما در اين چند وقت باقيمانده با واقعيات کار يک پژوهشگر َدغدغه ها و دردسرهای او ‌‌و نارساييهای  کار آشنا می شويد و می توانيد خود نيز نظرات خود را در مورد محتوی و ساختار و منابع و... بيان کنيد و در نهايت برخی از آنها را در متن نهايی پايان نامه با نام خودتان ببينيد چطور است می پسنديد؟

فعلا اولين طرح توجيهی را که بيش از دو سال پيش به دانشگاه دادم تقديم می کنم تا از نظراتتان استفاده کنم و بعد هم متن فصلهای مختلف را با حواشی جالبی از جمله مشکلات و ياريها و نقدهای اساتيدم در وبلاگ قرار می دهم.

عنوان پايان نامه:فرهنگ ارتباطات و سياست خارجی:ديپلماسی فرهنگی آمريکا در ايران۱۳۳۲-۱۳۵۷

از ديدگاه رشته فرهنگ و ارتباطات  مطالعه ريشه ها ،زمينه ها وابعاد فرهنگي روابط بين كشورها براي درك ماهيت ،كيفيت و ميزان تاثير پذيري آنان از اين روابط ضروري است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در اين رساله با بهره گيري از چند رشته نظريه پردازي در حوزه روابط بين المللي از جمله: (دولتهاي قوي – ضعيف: رمضاني / روابط مركز – پيرامون: گالتونگ / دولتهاي سلطه گر – سلطه پذير : گازيروسكي )، ارتباطات بين المللي از جمله: (امپرياليسم فرهنگي:گربنر، سعيد ، چامسكي ، و...)، تبليغات بين المللي از جمله:  (جووت ، او دانل و...) و استفاده از مدلهاي عمليات رواني، تبليغات سازماني و سياسي و بهره گيري از روش تحليل محتواي توليدات رسانه اي با مراجعه به منابع كتابخانه اي درزمينه روابط بين المللي وروابط ايران-آمريكا، اسناد دولتي و منابع آرشيوي درايران و آمريكا  وانتشارات اداره اطلاعات سفارت آمريكا در تهران تلاش خواهد شد تا به چند پرسش اصلي پاسخ داده شود.:

1 – ويژگيهاي فرهنگي چه نقشي درشكل گيري و تداوم تاريخي سياست خارجي آمريكا داشته است؟

 2 – ديپلماسي فرهنگي دولت آمريكا نسبت به ايران با چه اهداف، سياستها و برنامه هايي تنظيم شده و تحول يافته است؟

3 –در اجراي اين برنامه ها ازكدام كارشناسان، روشها، ابزار و رويكردهايي در داخل ايران و آمريكا استفاده شده است؟

4 – محتواي  تبليغات فرهنگي آمريكاچه بوده ، چـه اهدافي را دنبال مي كرده و چگونه با فرهنگ بومي تعامل مي كرده است ؟

5 – در مورد تأثيرات كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت اين اقدامات فرهنگي به چه گمانه هايي مي توان دست يافت؟

6 – ابعاد فرهنگي  ديپلماسي آمريكا نسبت به ايران  را با چه نظريه اي مي توان تبيين كرد؟

7 –  از دستاوردهاي اين تحقيق چه راه كارهايي را مي توان براي آينده روابط فرهنگي بين المللي ايران طراحي كرد؟

 

 

 

 

 

 

سابقه و ضرورت انجام تحقيق

سابقه: در زمينه ديپلماسي فرهنگي آمريكا آثار منتقدانه و هوادارانه اي و لو اندك وجود دارد و در مورد ابعاد فرهنگي روابط ايران و آمريكا نيز اشاراتي در كتب عمومي مربوط به روابط سياسي اين دو كشور به چشم مي خورد ولي تحقيق مستقل در حوزه پايان نامه هاي ايراني و آمريكايي در Umi و Irandoc ثبت نشده است.

ضرورت: باز شناسي پيشينه پشتيباني فرهنگ و ارتباطات از سياست خارجي آمريكا نسبت به ايران ودرك واقع گرايانه از ابعاد حضور فرهنگ آمريكايي در تلاشهاي تبليغاتي سفارت آمريكا در تهران

 

ح

فرضيه ها (هر فرضيه به صورت جمله خبري نوشته شود)

1-    سياست خارجي تابعي از  پنداره يك فرهنگ ملي نسبت به خود و ديگران است.

2-    ديپلماسي فرهنگي با ثبات ترين ودر عين حال پر انعطاف ترين وجه سياست خارجي است.

3-    بين افزايش نفوذ سياسي ، اقتصادي و نظامي يك كشور در كشور ديگر و حجم و تنوع فعاليت هاي فرهنگي و تبليغي در آن كشور همبستگي مثبت وجود دارد.

4-    ديپلماسي فرهنگي آمريكا در ايران بتدريج از اولويت بخشي به خلق آثار كوتاه مدت و تبليغ يك سويه به  آثار بلند مدت و خلق فرهنگ آمريكايي- ايراني در ميان نخبگان ايراني گرايش پيدا كرده است.

خ

هدف ها

1-    كسب شناخت عميق تر از ابعاد نظري روابط متقابل ارتباطات ، فرهنگ و سياست خارجي

2-    شناخت ابعاد عميق تر و پايدارتر روابط ايران و آمريكا

3-    تلاش براي انسجام بخشي به يك نظريه تبيين گر در خصوص تعامل" فرهنگ ديگر" با فرهنگ بومي در چهارچوب مفهومي "تماس فرهنگي"

 

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
مریم نبوی نژاد

سبکتان برای اين تحقيق چيست؟ نگاه ايدئولوژيک داريد يا تاريخی يا انتقادی يا موارد ديگر؟

ghahve

چرا همیشه سعی میکنیم وقتی یه جیزی را شروع می کنیم به دنبال یه پایان برای مقدمه اش هستیم ؟