# جشنواره_فیلم_فجر

ارزیابی جشنواره سی ام فیلم فجر (3) ارزیابی پیامد های اجتماعی

پیامد های احتمالی مثبت  و منفی اجتماعی نمایش فیلم برای جامعه چیست؟   نام فیلم پیامدهای مثبت پیامدهای منفی آزمایشگاه ترویج  عشق پاک و آرمانی بهتر است ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 84 بازدید