# بی_بی_سی_فارسی

"دیپلماسی عمومی بریتانیا در ایران: مطالعه موردی بخش فارسی سرویس جهانی بی.بی سی"

قابل دانشجویان درس ارتباطات بین الملل حتما مقاله کلیدی دکتر مجید تفرشی  تحت عنوان""دیپلماسی عمومی بریتانیا در ایران: مطالعه موردی بخش ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 85 بازدید