ورود و درود

سلام بر همگی
اميدوارم در این نوشته های آشفته از
اصول :
برتری سکوت برسخن به هنگام بی مايگی
دو گوش و يک زبان
رويکرد گفتگو به جای خود گويی و خود خندی !
پيروی کنم.

/ 1 نظر / 12 بازدید
محسن

سلام استاد..بعد از ده سال امیدوارم این اصول در دانشکده هم جریان پیدا بکنه..