ارزیابی محتوای دیجیتال اسلامی از تکفا تا تسما

به نقل از

دو فصلنامه دین و ارتباطات

ISSN 2008-0727

دوفصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی (علوم انسانی) به زبان فارسی، انگلیسی

سال هجدهم، شماره 2 (پیاپی 40)، پاییز و زمستان 1390 خط مشی گذاری فاوا در ایران (1386- 1381)؛ ارزیابی محتوای دیجیتال اسلامی از تکفا
تا تسما 
حسام الدین آشنا ، محمد رضا برزویی   صص 5-32
هدف مقاله حاضر شناسایی، توصیف و تحلیل جایگاه محتوای دیجیتال اسلامی در خط
 
مشی های «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (فاوا) در ایران در سال های 1381 تا 1386 است؛ در تحلیل خط مشی های فاوا از مدل خط مشی گذاری فرایندی استفاده شده است. از جمله اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، توسعه استفاده و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف کشور است. بدین منظور، با توجه به انگیزه های دولت و پس از ابلاغیه «سیاست های کلی نظام در بخش شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای» در سال 1380 گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران در دستور کار سیاست های کلان دولت قرار گرفت. در سال 1381 برنامه اصلاح فرآیندها، روش های انجام کار و توسعه فناوری اداری به عنوان یکی از برنامه های هفت گانه اصلی ایجاد تحول در نظام اداری کشور و نیز، آیین نامه ای تحت عنوان توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با نام اختصاری «تکفا» توسط هیئت وزیران تصویب شد و از سال 1383 اجرایی گردید. در سال 1385 برنامه تسما (تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران) طرح و در سال 1389طرح تکفا 3 مطرح شده است. تحلیل و ارزیابی خط مشی های محتوایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال های گذشته بر اساس یک مدل علمی و کلان به لحاظ هزینه ملی و اثر گذاری قطعی بر آینده فرهنگ و ارتباطات در کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی این سیاست ها در قالب شش سوال اصلی مدل فرایندی نشان می دهد که توسعه و پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند دو بال زیرساخت و محتواست که این دو بال در کنار هم سبب توسعه و پیشرفت خواهند شد. در جمهوری اسلامی ایران و در برنامه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات نگاه غالب به حوزه زیرساخت معطوف بود و عملاً حوزه محتوای الکترونیکی بومی و بالطبع حوزه محتوای دیجیتال اسلامی، مغفول ماند که این مقاله بر اساس مدل تعیین شده، به بررسی محتوای دیجیتال اسلامی در میان برنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بین سال های 81 تا 86 خواهد پرداخت.کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، خط مشی گذاری فاوا، محتوای دیجیتال اسلامی، توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا)، مدل فرایندی

/ 1 نظر / 15 بازدید
از چشم خود (درسا حسینی)

آقای دکتر. کاش دستی به سر و روی وبلاگتان بکشید. این رنگ صورتی در شان شما نیست. در ضمن وبلاگ من هم موضوعش رسانه و دیپلماسی عمومی است و خوشحال می‌شوم از ان حمایت کنید. چون تازه کارم. مثلا درباره آرگو یا جنگ نرم در بعد جهانی یا ادبیات آینده نگر چیزهایی نوشته ام.