قدرت لابی اسرائيل در آمريکا

لابی اسرائيل در آمريکا مهم و بسيار فعال است .نشريه فارين پاليسی ميزان نفوذ لابی اسرائيل را در يک مناظره ميان کارشناسان سياست داخلی و خارجی امريکا به بحث گذاشته است.

cover-155.jpg

/ 1 نظر / 10 بازدید
اميد جهانشاهی

سلام استاد.اين موضوع در مباحث رسانه ای ما بسيار اهميت دارد که بدانيم برخی موضع گيری ها و رویکردهای خبری نتیجه کدام لابی است و چه منافعی را تامین می کند.البته عده ای(همین روشنفکران به اصطلاح خودی نه آن کسانی که از اساس مشکل دارند ...) می گویند پیوند آمریکا و اسرائیل یک پیوند مذهبی و ریشه دار و تمدنی است و به قول بوش این چیزی است که دنیا باید روی ان حساب باز کند.و ما باید یک جوری با این واقعیت ! کنار بیاییم.نظر جنابعالی چیست؟