استادگرامی دکتر معتمد نژاد باز هم همت کرده اند و چند نهاد ملی و بین المللی را برای تشکیل همایش ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ شمسی فعال کرده اند
این همایش این روزها در سکوت کامل خبری برگزار می شود و تنها کسانی که علاوه بر علاقه توان پرداخت ۱۰۰۰۰۰ ریال ورودی همایش را دارند از ماجرا باخبر می شوند .
بنده هم در این همایش سخنرانی داشتم. فعلا چکیده را تقدیم می کنم تا بعد.
نخبگان ايراني از اوائل دهه چهل شمسي(اواسط دهه 60 ميلادي) براي اولين بار از طريق نشريه مرزهاي نو (نشريه اداره اطلاعات سفارت آمريكا) با مفاهيمي آرمانشهري چون انقلاب ارتباطات، تكنولوژي اطلاعات و عصر ماهواره ها آشنا شدند.از آن زمان تا كنون همواره تصورات سياستگذاران و متوليان امور اطلاعاتي و ارتباطي كشور ما متاثر از ترجمه متوني بوده است كه عمدتا نگرش خوشبينانه و جبرگرايانه اي را نسبت به فوايد و لزوم پذيرش فناوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي به عنوان يك ضرورت محيطي ترويج مي كرده اند.
اين مقاله با نگاهي تحليلي و انتقادي به متون دوره ابتدايي(مرزهاي نو) وجاري (تكفا) مرتبط بامباحث جامعه اطلاعاتي ، فقدان توجه به شرايط و نيازهاي واقعي جامعه ،تاكيد بر رويكرد مهندسي اجتماعي ، توسعه از بالا و همچنين فقدان همه جانبه نگري و آسيب شناسي را به عنوان ويژگيهاي مستر و مشترك در عرصه سياستگذاري ICT در ايران بازشناسي مي كند.
.>

/ 0 نظر / 10 بازدید