پست های ارسال شده در بهمن سال 1392

برنامه درسی روان شناسی اجتماعی

جلسه موضوع صفحات کمک آموزشی کار دانشجویی 1 کلیات :جایگاه/تاریخچه/روش تحقیق 39-7 اسلاید /اسلاید   2 ادراک اجتماعی:ارتباطات غیر کلامی 57-39 اسلاید ارسال خلاصه/تعیین موضوع 3 ادراک اجتماعی: نظریه اسناد 79-57 اسلاید ارسال خلاصه 4 ادراک اجتماعی:برداشت  اولیه 96-79 اسلاید / اسلاید ارسال خلاصه 5 شناخت ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 83 بازدید