پست های ارسال شده در مهر سال 1388

ترجمه کتاب «روش تطبیقی: فراسوی راهبردهای کمی و کیفی» توسط دکتر محمد فاضلی

قابل توجه دانشجویان درس روشهای پژوهش به نقل از وبلاگ دکتر محمد فاضلی یکی از نواقص منابع آموزشی جامعه‌شناسی در ایران، ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 577 بازدید