پست های ارسال شده در آبان سال 1385

مشاهده در تحقيق کيفی(۳)بررسي رفتارسوپر ماركتي :

                                بررسي رفتارسوپر ماركتي                                                                                  حسن صفر دخت                                                   اين مشاهده نتيجه مصاحبت با يکي از اقوام است که حوالي ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 76 بازدید