پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1384

باسمه تعالي دانشگاه امام صادق(ع) دانشکده معارف اسلامي،فرهنگ و ارتباطات دوره دکتري فرهنگ و ارتباطات درس ارتباطات ميان فرهنگي و  بين فرهنگي متن درسي: william B. ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 86 بازدید
افتتاح خاموش آيا خبرهای افتتاح فرودگاه امام را دنبال کرده ايد؟فرودگاهی با اين عظمت در سکوتی مطلق افتتاح(بازگشايی)شد.تنها خبر مهم هشدار دولتهای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 61 بازدید