وبلاگ نويسی به مثابه پايان نامه نويسی

باز هم سلام ولی با ده ماه غيبت

در اين مدت بی کار نبودم و داشتم کار رساله دکتريم را سامان می دادم .حالا که فکر می کنم می بينم می توان با استفاده از وبلاگ پايان نامه بهتری نوشت می پرسيد چگونه؟

پايان نامه چيزی نيست جز گفتگوی همراه با تامل نژوهشگربا منابع و داده ها از يک سو  و چالش با اساتيد راهنما و مشاور از سوی ديگرو در نهايت قرار گرفتن در معرض قضاوت اساتيد داور و سپس هر علاقمند ديگر.

 اين مسير را می توان به نوعی ديگر  هم طی کرد و علاقمندان را پيش يا همزمان با اساتيد در جريان پيشرفت و تحولات رساله قرار داد و نظرات و تاملات آنان را نيز به ديده دقت نگريست از اين راه هم مسير آسانتر طی می شود و هم ديگران نيز با روند پيشرفت يک رساله آشنا می شوند . نظر شما چيست می خواهم رساله ام را تا مدتی محور اين وبلاگ قرار دهم و ازنظرات شما استفاده کنم و با ديگر رساله نويسها همدردی کنم.

/ 0 نظر / 5 بازدید