آزمون درس پژوهش در رسانه هاي خبري

باسمه تعالي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دانشکده صدا وسيما

دوره کارشناسي ارشد روزنامه نگاری راديو و تلويزيونی (نيمسال اول 5-84)

آزمون  درس پژوهش در رسانه هاي خبری استفاده از کتاب تحقيق دررسانه های جمعی  در جلسه امتحان مجاز است.

 

  1. شما دراين نيمسال  موضوعي را براي پژوهش انتخاب کرده ايد.طرح تحقيق خود را بر اساس گامهاي 8 گانه مراحل پژوهش تنظيم کنيد.

  2. اگر رويکرد پژوهش شما کمّي است به اين سوال پاسخ دهيد

·         متغيرها ،سطح سنجش  و مقياسهاي سنجش را در پژوهش خود مشخص کنيد.

  1. اگر رويکرد پژوهش شما کيفي است به يکي از اين دو سوال پاسخ دهيد

·         براي تحقيق کيفي خود  فرضيه اي ارائه  و آنرا با استفاده از فن استقراي تحليلي  آزمون کنيد.

·         در تحقيق شما کداميک از روشهاي مشاهده/مصاحبه/مطالعه موردي مناسب است؟ در مورد دلايل انتخاب خود توضيح داده و روش کار خود را تشريح کنيد.

  1. براي بررسي بازتاب مصاحبه اخير رياست جمهوري اسلامي ايران در روزنامه هاي داخلي، مراحل اول تا ششم تحليل محتوا را طراحي کنيد.

  2. به يکي از دو سوال زير پاسخ دهيد.

·         براي تحقيق خود پرسشنامه اي با شش سوال بسته مطابق روش توصيه شده طراحي کنيد و دستورالعمل و شيوه  اجراي آنرا بنويسيد.

·         براي بررسي ديدگاه صد نفر از نخبگان سياسي داخلي در باره مصاحبه اخير رياست جمهوري اسلامي ايران پرسشنامه اي با شش سوال بسته مطابق روش توصيه شده طراحي کنيد و دستورالعمل و شيوه  اجراي آنرا بنويسيد.

  1. فرض کنيد به شرط ارائه راهکارهايي عملي براي افزايش شمارگان روزنامه جمهوري اسلامي به استخدام آن در خواهيد آمد. براي اين کار 5 عنوان پژوهشي اصلي طراحي کنيد.
  2. فرض کنيد در شهری با 100000 نفر جمعيت ،کانالهاي 1و 2 و 5 دريافت مي شود. مرکز تحقيقات صدا و سيما با انجام پيمايش از يک نمونه 100 خانواري که به طور تصادفي انتخاب شده بودند دريافت از ساعت 20 تا 21 روز مورد بررسي ، 30 خانوارکانال يک،15خانوارکانال دو و 25خانوار کانال سه را نگاه مي کنند و 30 خانوار نيز تلويزيون تماشا نمي کنند.

·         Hut کل جمعيت را محاسبه کنيد.

·         برآورد تقريبي سهم مخاطبان هر يک از کانالها را مشخص کنيد

·         اگر آگهی هاي استاني  داراي نرخ 10000تومان براي هر ثانيه باشد

  cpm هر يک از کانالها چند تومان است؟

 
  1. گفته مي شود مجموعه شبهاي برره موجب بروز خشونت رفتاري و بي نزاکتي گفتاري در ميان دانش آموزان مدارس مي شود. با چه روشهايي مي توان اين ادعاها را مورد سنجش قرار داد؟

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
فيروزي

لطفا به وبلاگ ما يه سري بزنيد- ما با ٢٣ نويسنده كار مي كنيم -لطفا نطرتان را درباره اين وبلاگ بفرماييد -متشكرم

golshenas

با سلام از تله تکست تماس می گيرم می خواستم وبلاگتان را معرفی کنم . اگر لازم می دانید اطلاعاتی اضافه شود به من خبر دهید . البته فکر کنم همکار باشیم . ۳۴۷۹ تلفن داخلی ماست . با احترام گل شناس شبکه پیام سیما تله تکست