برنامه  «دیروز امروز فردا» با حضور حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور و
حجت الاسلام پناهیان استاد حوزه و دانشگاه همانند هفته گذشته با پرداختن به
  موضوع فرهنگ پخش شد.

مجری  برنامه ابتدا از آشنا خواست تا از شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه  ارزیابی
کلی داشته باشد.آشنا با اشاره به اینکه ما وارث یک شرایط فرهنگی ریشه دار
هستیم گفت: این شرایط نه امزوز به وجود آمده و نه با اقدامات امروزی تغییر
می کند؛ حداقل صد سال است که ما وارد دوران جدیدی از فرهنگ کشورمان شده ایم
و بیش از نود سال است که وارد دخالت مستفیم و اعمال سیاست فرهنگی توسط
دولت در حوزه فرهنگ شده ایم.


برنامه "دیروز امروز فردا" با حضور حسام الدین آشنا و حجت الاسلام پناهیان

مشاور  فرهنگی رئیس جمهور مسئله اساسی دولت در زمان رضا شاه را تغییر فرهنگ سنتی جامعه و آماده سازی جامعه برای پذیرش یک فرهنگ استبدادی مدرن دانست و
افزود: برای نیل به این هدف ساختارهای حاکمیت به سمت تمرکز هرچه بیشتر به
نفع قدرت تحت مدیریت دولت و اعمال تصمیم های خود در جامعه حرگت کرد.
نهادهای متمرکز فرهنگی مثل آمورش و پرورش و نظارت کامل  بر کتاب و مجله در
دوره رضا شاه همراه با فرایند دولت سازی انجام شد. اما اگر شرایط جامعه نود
سال پیش ما به گونه ای دیگر بود این نهادها نیز به گونه ای دیگر شکل می
گرفت و به سمت مردمی تر شدن می رفتند؛ به عنوان مثال قبل از انقلاب ممیزی
نشریات پیش از انتشار انجام می شد و ممیزی کتاب به جای اینکه در وزارت
فرهنگ انجام شود در ساواک صورت می گرفت لذا برای اینکه نظارت کتاب و نشریات
از دستگاه اطلاعاتی و امنیتی خارج شود نیاز به یک انقلاب بود.

وی  با بیان اینکه انقلاب اسلامی تلاش زیادی برای منطقی کردن میزان دخالت
مشروع دولت درامر فرهنگ انجام داد، گفت: امروز ما در وزارت قرهنگ نظارتی
برای فیلمها داریم در حالیکه این نطارت تنها مختص قوه مجریه نیست و از قوای
متعددی شکل می گیرد؛ شورای عالی نظارت و شورای عالی سینما از اشخاص متخصص دعوت می کنند؛ در هیئت نظارت بر مطبوعات هم همین روند مختلط حاکم است و نماینده هایی از مدیران مسئول مطبوعات در این هیئت وجود دارد؛ اما مسئله ای  که ما با آن مواجه هستیم دخالت بیش از حد دولت در نظامهای جامعه از جمله
نطام فرهنگی است؛ یعنی به نوعی اقتصاد، فرهنگ و سباست ما همه دولت زده
هستند. یکی از جهتگیری هایی که ما باید در دهه چهارم انقلاب اسلامی(دهه
عدالت و پیشرفت)  در نظر داشته باشیم، مردمی تر کردن فرهنگ اقتصاد و سیاست
است. تذکر رهبری در ابتدای سال برای توجه بیشتر به تشکلها ی فرهنگی خودجوش و
فعالان فرهنگی غبر دولتی  را هم می توان در همین راستا فهم کرد.

حسام الدین آشنا در ادامه این برنامه تلویزیونی گفت:«هر سال، سال فرهنگ است. با
تعریف وسیعی که از فرهنگ وجود دارد هیچ گاه نمی توان فرهنگ را نادیده
گرفت. ما نباید بگوییم امسال سال اقتصاد است یا سال فرهنگ است بلکه امسال
سال اقتصاد و فرهنگ است. اگر ما می خواهیم به مقاوم سازی اقتصاد توجه داشته
باشیم امکان ندارد بدون توجه به فرهنگ اقتصادی به نتیجه ای برسیم. احیای
فرهنگ کار یک ضرورت برای توجه دوباره مردم به کالای مردمی است که بسیار مهم
است.  از طرف دیگر توان تولید کشور با این وضع مصرف، هیچ گاه به خودکفایی
نخواهد رسید.»

مشاور  فرهنگی رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه هیچ وقت به فرهنگ به عنوان یک
بخش مولد توجه نشده گفت: «ما متوجه نبودیم که در فرهنگ سرمایه گذاری می
کنیم نه هزینه. مسئله اقتصاد و فرهنگ از این نظر اهمیت دارد که ما بپذیریم
که بخش فرهنگ باید اقتصادی دیده شود. تولید کالاهای فرهنگی مطابق ارزش های
فرهنگی مرسوم جامعه آیا باید به گونه ای انجام شود که مردم برای مصرف آن
خدمات هزینه کنند یا کالای فرهنگی دینی و مطابق با ارزش های حاکم یک کالای
فرهنگی سوبسیدی است؟»

برنامه "دیروز امروز فردا" با حضور حسام الدین آشنا و حجت الاسلام پناهیان

عضو  هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت:«ما باید طوری تولید فرهنگی کنیم که
مردم حاضر باشند برای آن هزینه کنند. هر مقدار مردم هزینه کنند یعنی به آن
کالای فرهنگی رغبت نشان داده اند. امسال باید به اقتصاد فرهنگ به گونه ای
توجه شود که این بخش بتواند روی پای خودش بایستد. اگر ما دولت را بدنه
هوشمند چابک و عاقل و دارای راهبرد بدانیم باید از مسئولیت پذیری دولت در
حوزه فرهنگ استقبال کنیم اما تجربه سی سال گذشته نشان می دهد دولت چیزی
نیست جز یک بدنه غیرچابک، غیر هوشمند و غیر توانمند! ما وقتی از دولت صحبت
می کنیم حرف از آقای احمدی نژاد،خاتمی، روحانی و... نیست. حرف از کسانی است
که پشت میزها نشسته اند و یا بودجه تصویب و یا رد می کنند. کسی که در
سیستم دولتی کار کرده می داند که سپردن امر حساسی مثل فرهنگ به دست دولت
چقدر خطرناک است. امروز متاسفانه دست همه به سمت دولت دراز است.»
مشاور  فرهنگی رئیس جمهور در ادامه برنامه دیشب گفت:«شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی برای ساختار سازی است که رهبری بنیانگذار آن هستند. در مجموع حجم انتقادات مقام معظم رهبری از شورا بیشتر
از حجم تعاریف ایشان از شورای عالی انقلاب فرهنگی است. به نظرم مشکل شورا
یک مشکل ساختاری است و به افراد مرتبط نیست. موتور محرک شورای عالی انقلاب
فرهنگی دبیرخانه است که دبیرخانه هیچ رابطه ساختاری با دولت ندارد. در واقع
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی حضوری در دولت ندارد. تا وقتی نتوانیم
رابطه دبیرخانه شورا را با دولت یک رابطه ارگانیک کنیم، اتفاق خاصی نخواهد
افتاد. وقتی شاهد تداوم ضعف یک نهاد در سالیان مختلف هستیم یعنی با یک مشکل
ساختاری مواجه هستیم.»

وی  با بیان اینکه اسناد مختلفی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تولید می شود اما
وارد چرخه اجرایی و سیاست گذاری نمی گردد گفت:«همه حرف های شورا خوب است اما چون از جنس سیاست گذاری نیست، عملاً اتفاقی نمی افتد. دولت به شورای عالی انقلاب فرهنگی احترام می گذارد. در ابتدای این دولت آقای روحانی در
اولین جلسه شورا خطاب به اعضای محترم گفتند من می خواهم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شود و از دبیرخانه و اعضای شورا تقاضای کمک کردند. شورا
باید وارد دوره پوست اندازی شود تا بتواند خودش را به اجرا نزدیک کند. این
موضوع با سندی به نام سند مهندسی فرهنگی کشور در شورا اتفاق می افتد که در
سال 91 در شورا تصویب شده است.

آشنا  ادامه داد: متاسفانه این مصوبه هم مثل بقیه مصوبه‌ها؛ در بند یا فصل آخر
آن مصوبه آمده است که ستاد راهبری مهندسی فرهنگی کشور باید تشکیل بشود و در  پیشنهادی که اکنون در صحن شورا مطرح است و اگر تصویب بشود آن اتفاق بزرگ
تا حدی رقم می‌خورد و در این صورت بودجه‌های فرهنگی کشور و تصمیمات بزرگ
فرهنگی کشور باید در  چارچوب آن ستاد مهندسی فرهنگی مدیریت بشود و دولت را
ملزم می‌کند که اگر این شورا تصویب کرد لوایح خود را باید در این چارچوب
ارائه کند، حرف بسیار مهمی است یعنی یک رابطه‌ای میان شورا و دولت برقرار
کند یک گام به جلو است و اگر غلط انجام شود ما را 10 گام به عقب می‌برد لذا
رابطه بین دولت و شورا با این حلقه ستاد تعریف می‌شود. امیدواریم در شورای
عالی انقلاب فرهنگی طراحی ساختار، شیوه مدیریت و شیوه ارتباط این ستاد  با
دولت به گونه‌ای انجام بشود که دولت آن ستاد را از خودش احساس کند تا
بتواند با آن کار کند.
مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور همچنین گفت: حاج آقاپناهیان اشاره خوبی کردند رهبران
دولتی در رفتار مردم تاثیرگذارند. جمله‌ای از آیت الله جوادی آملی  نقل شده
است که ظاهر مردم همان باطن مسئولین است جمله‌ای است بسیار کلیدی و تکان
دهنده. این افراد اعم از کسانی هستند که در دولت هستند یعنی همه کسانی که
به نوعی شهرت و احترام عمومی را  دارند؛ همه باید مراقب رفتار خودمان باشیم
از کسی که بر سر منبر سخن می‌گوید تا آن مداح، مدیر دولتی و نویسنده مشهور
همه ما باید مراقب باشیم.

آشنا  افزود: موافق هستم که دولت در فرهنگ یک وظیفه زیرساختی دارد و یک وظیفه
ایجاد امکان رقابت عادلانه میان افراد و گروه‌های مجاز برای رقابت(یک عده
غیر مجاز تشخیص داده می‌شوند ما آن را الآن بحث نمی‌کنیم) اما در میان
کسانی که مجاز هستند دولت وظیفه ایجاد زیرساخت را دارد. ما در زمینه تامین
زیرساخت مشکلات خیلی جدی داریم که من به مسئله بسیار مهم عدالت فرهنگی
اشاره می‌کنم. عدالت فرهنگی در 2 حوزه معنی پیدا می‌کند یکی در حوزه تولید
فرهنگی و یکی در حوزه مصرف فرهنگی، ما در هر دو حوزه ناعادلانه رفتار
کردیم.

وی  خاطرنشان کرد: شما استان‌هایی در کشور دارید که در تمام استان یک سالن
سینما وجود ندارد، درحالیکه همان استان 100هزار دانشجو وجود دارد. رئیس
جمهور به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده بودند و این فرصتی شد تا
شاخص‌های فرهنگی استان دیده بشود؛ وقتی شما 100هزار دانشجو دارید و یک
سینما ندارید نه اینکه دانشجویان فیلم نمی‌بینند بلکه فیلمی که شما
می‌خواهید را نمی‌بینند چون همه جا لب تاب‌ و سی دی‌ و دی وی دی‌ وجود دارد
و این  یعنی دسترسی به غیر مجازش راحت تر است تا مجاز. وقتی شما مدارس
کپری را هنوز در برخی استان‌هایتان دارید یعنی دسترسی به فرهنگ در کشور
عادلانه نیست؛ لذا دولت وظیفه دارد تا آن امکانات را فراهم بکند

آشنا  با بیان اینکه در مسئله رقابت مسئله بسیار جدی‌تر است، گفت: در زمینه
رقابت متاسفانه دولت‌ها در هر دوره فکر کردند که  اگر از گروه‌های طرفدار
خودشان حمایت بکنند بقایشان تضمین می‌شود. در دروه موسوم به اصلاحات از یک
طیفی حمایت شد و در دوره بعدش از طیف دیگری  حمایت شد، مهم این است که ما
بدانیم که وقتی وارد دوره جدیدی از دولت می‌شویم نوع حمایت‌ها باید تابعی
باشد از میزان وابستگی و وفاداری گروه‌ها به جناح سیاسی حاکم یا باید
ارزش‌های دیگری بر آن حاکم بشود؟

نکته  مهم این است که عزم کنیم تا حوزه‌هایی از رقابت‌پذیری فرهنگی و نظارت فرهنگی را به گروه‌های صاحب صلاحیت خارج از دولت واگذار کنیم.آنکه که بیشتراز همه احتیاج به نظارت دارد خود دولت است.


برنامه "دیروز امروز فردا" با حضور حسام الدین آشنا و حجت الاسلام پناهیان
آشنا: فرهنگ، انقلاب پذیر نیست

آشنا  در انتهای این برنامه در پاسخ به این پرسش که ما در انقلاب سیاسی‌مان
پیروز شدیم اما در انقلاب فرهنگی هنوز به پیروزی نرسیده ایم گفت: من فرهنگ
را خیلی انقلاب پذیر نمیدانم، فرهنگ اساسا هم شکل‌گیری و هم تغییرش امری
تدریجی است. درست است که ما واژه انقلاب فرهنگی را بکار می بریم ولی باید
در نوع کاربردمان از این اصطلاح  مراقب باشیم. فرهنگ به تدریج و بصورت عمیق
شکل می‌گیرد و نمی‌توانیم بگوییم که ما به سرعت فرهنگ را متحول می‌کنیم.
نکته بعدی اینکه عمق تغییر فرهنگی که ایجاد کردیم، ما ایجاد کردیم و مردم 
پذیرفتند یا اینکه مردم به اضافه امام(ع)  ایجاد کردند یا امام(ره) به
اضافه مردم ایجاد کرد و دولت تغییر کرد. نکته‌ای که قبلا هم اشاره کردم در
تغییرات فرهنگی بسیار بیشتر از اینکه ما به دولت  به عنوان قوه مجریه نقش
بدهیم باید به بخش فعال جامعه این نقش را بدهیم که نظارت و مراقبت بر دولت
می‌کند.


منبع خبر مکتوب خبرگزاری تسنیم است.

/ 27 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حکیم

چند جا هست که دولت باید مراقبت کند سرش کلاه نگذارند.یکی بحث تأمین پزشک برای مناطق محروم با افزایش حقوق آنها به رقمی بین 5 تا 15 میلیون تومان هست.اولاً به این رقم دقت کنید(این رقم ها 3 برابر(!) حقوق عالیترین مدیران استانی است)،ثانیاً بگوئید این پول را به پزشک متخصص می دهید یا پزشک عمومی؟!پزشک عمومی به پزشک آمپول زن در روستاها معروف هست.این پزشک نه توانائی جراحی دارد،نه توانائی پانسمان های ترومای اورژانسی دارد و نه حتی وسیله ای برای موارد احیای قلبی و نظایر آن.تنها کاری که می کند ارجاع بیماران به درمانگاههای شهری است.البته در مورد سرماخوردگی و زیرزبانی برای فشار خون و قرص اسهال،ید طولانی دارد.دادن اینهمه پول به این افراد،فقط سه نتیجه خواهد داد: خالی نماندن صوری مراکز بهداشتی از پزشک(!)،خالی کردن خزانه کشور با عنوان ارتقاء سطح درمانی(!!) و گزارش این شاهکار به رئیس جمهور. اما در سطح مردمی،کماکان شاهد ازدحام روستائیان نگون بخت در درمانگاهها و بویژه مطب های خصوصی با هزینه های سر به فلک کشیده خواهیم بود،بی آنکه کوچکترین تفاوتی را در هزینه درمانشان شاهد باشند.پزشکی عمومی سالهاست در دنیا منقرض شده،اما در ایران...(!)

سامان

حکیم عزیز!اتفاقاً در بحث صنعت هم شاهد چنین ترفندی برای فریب دادن دولت هستیم.همانطور که می دانید،تمام صنعتگران ایران که با رانت و لابی،وامهای میلیاردی را با عنوان توسعه صنعت گرفتند(و البته هرگز هم این وامها را پس ندادند) امروز به دولت فشار می آورند که هم از بدهی ما چشم پوشی کن،هم دلار ارزان بده تا برایت ایران صنعتی بسازیم !ولی وقتی به سوله های آنها سرک میکشی نکته ظریفی را متوجه میشوی:اینها 40درصدشان مونتاژکارند(مونتاژ اتومبیل و وسایل برقی چینی و ...). 50درصد شان صنایع فوق العاده سطح پائین مثل پفک سازی و کشارگاه صنعتی و کبریت سازی دارند و فقط 10درصدشان صنایع سطح بالائی مثل پکیج های حرارتی و کنتورها و تابلوبرق های فشار قوی و بردهای پیشرفته را تولید می کنند.به عبارت دیگر،کمتر از 10درصدشان دانش بنیان هستند.یعنی اگر دولت دقت نکند و به مونتاژکارها،دلار ارزان بدهد،لطف بزرگی در حق کشور چین و ...کرده است.هدف دولت،باید دادن وام به شرکت های سطح بالای دانش بنیان باشد.وگرنه اینها بمانند 30 سال گذشته،تسهیلات را گرفته و بلافاصله وارد کار مستغلات و دلالی ساختمان و ساخت پاساژ و شهربازی و اتومبیل های اشرافی خواهند کرد.

سهیل

بعد از شاهکار دولت قبل در ایجاد تورم بیش از 40 درصدی،کارگران و کارمندان که همراه با خانواده هایشان بیش از 40 درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند،به دغدغه بیکاری فرزندان برومندشان،درد مضاعف تورم هم اضافه شد.تورم اساساً همانقدر که موجب خوشحالی زیرپوستی بازاریان کشور شد و علاوه بر پزشکان متخصص و تجار مولتی میلیاردر ،از دلال مسکن و قنادی سرکوچه گرفته تا پیراهن تُرک فروش و مرغ فروش و کابینت ساز،در پوست خود نمی گنجیدند،فشار بی امانی را برای معلمین روستاها،بازنشستگان کشوری و کارگران پیمانی کار و روزمزد و کارمندان قراردادی جزء وارد کرد که اگر فاز دوم هم با موفقیت(!) اجرا شود، به شکل کاملاً موفقیت آمیزی،این اقشار را به خاک سیاه خواهد نشاند!به همین جهت باید موضوع دستمزدها در کشور یک بازنگری اساسی شود.به عبارت دیگر،حدود نیمی از جمعیت ایران با حقوق ماهیانه زیر یک میلیون تومان زندگی می کنند و به خاطر دستمزدهای پائین کارفرمایان،عملاً 60 درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند.پس باید نظام دستمزدها را اصلاح کرد و به روند فعلی پایان داد.

فرهنگ

در موضوع فرهنگ ملی ایران،یعنی موضوعی که به تمام اقوام ایرانی (با هردین و مسلکی و در هر عصر و دورانی)،مربوط میشود،دولت نباید کوچکترین مماشاتی بکند.وگرنه به تاریخ کشور ضربه های هولناک و جبران ناپذیری وارد خواهد شد.مثلاً دربحث آقای فرای عده ای معترض،تداوم جذب داوطلب برای کرسی های زبان فارسی در اروپا و آمریکا را با تهدید جدی روبه رو کردند و فاصله میلیون کیلومتری زبان فارسی با انگلیسی و عربی را به میلیارد کیلومتری تغییر دادند. یا در بحث خانه سعدی در شیراز و یا خانه جلال آل احمد در تهران،آیا می توان به خاطر دعوای خانوادگی فرزند خوانده و دعواهای ارث و میراثی،حکم صادر کرد و تاریخ یک ملت را زیر بولدوزر برد؟آیا می توان قبر بنان و پریای ولی را تخریب کرده و به حال خود رها نمود؟ مگر مسائل موزه های ملی کشور،شوخی بردار است؟مگر میشود در این مسائل مماشات کرد و یا تعصبات مذهبی و ذهنی و خانوادگی را دخالت داد؟اینگونه مسائل شوخی بردار نیست. دولت به هیچ وجه اجازه ندارد در اینموارد سکوت کند یا منفعلانه رفتار نماید.کتابها و بناها و نقاشی ها و ...که آثار آن به فرهنگ ملی یک کشور و یک ملت برگردد،مذهب و تعصب و ... را در آن راهی نیست.

جناب پروفسور پناهیان حتی زحمت کمی مطالعه برای حضور در برنامه زنده را به خودشون نداده بودن و فضای رسانه ملی !!! را هم مانند منابر پر محتواشون دیده بودند. از سخنان گهربارشون در دانشگاه امام صادق مبنی بر لزوم پولدار بودن بچه حزب الهی ها هم واقعا استفاده کردیم.

اکبر

عربستان سعودی،با گردآوری تکفیری ها از سراسر جهان به سوریه و نابودی کامل زیرساخت های این کشور از یکسو و نمایش موشک های حامل کلاهک های هسته ای و برافراشتن پرچم رسمی دهها کشور سنی مذهب در رژه نظامی اش،پیام روشنی به ایران داد.پیام این بود:ما و اسرائیل و آمریکا یکی هستیم و برای نابودی عراق و سوریه و افغانستان،چیزی کم نداریم.یک موشک دو متری به سمت مان پرتاب کنید،با یک موشک دوکیلومتری جوابتان را می دهیم. اردوغان هم آب پاکی را ریخت و امروز اعلام کرد:«به زودی با اسرائیل آشتی می کنیم».اما راه حل چیست؟باید به سرعت روابطمان را با غرب و حتی آمریکا بهتر کنیم تا دست سعودی ها در پوست گردو بماند.اقتصاد مقاومتی را با توسعه شرکت های تجاری دانش بنیان توسعه دهیم تا زورگوئی ها کمتر شود.تجارت را با همه دنیا شروع کنیم تا تعداد مفلوک های کشور کمتر شود و ثروت نسبی به همه برسد.تهران زدائی کنیم تا ثروت کشور در یک شهر متمرکز نشود و چک های میلیاردی توسط مدیران تهرانی کشیده نشود و تبعیض بین مناطق و افراد از بین برود.مواظب غضنفرهای خطرناک داخلی باشیم و آنها را جدی بگیریم و با سیاست برخورد کنیم.کار را به کاردان بسپاریم بازی را نمی

حکیم

تمام مراکز رادیولوژی و داروخانه ای و انژیوگرافی در 90درصد بیمارستان های کشور به بصورت کنتراتی به بخش خصوصی(یعنی خودِ خود برادران پزشک متخصص)واگذار شده اند.جواب بیمارستانهای دولتی،زمانیکه به آنها مراجعه می کنید تا عکس رادیولوژی از شما بگیرند یک کلمه است:«شرمنده! ما این قسمتهای بیمارستان دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم! شما برای عکس رادیولوژی سرپائیتان باید به بیرون از بیمارستان مراجعه کنید!».(البته حتی در صورت بستری بودن،اگر اصرار کنید که من حتماً نظر پزشک رادیولوژیست در مورد عکس را می خواهم[که عملاً نمی دهند]،می توانید به بیخود بودن ایجاد انحصار مجوز عکسبرداری برای رادیولوژیست ها پی ببرید.در مورد فروش دارو هم ایجاد انحصار مجوز فروش دارو برای تحصیلکردگان داروسازی ،یک ظلم عمومی است.)در درمانگاههای بیمارستانهای دولتی،اگر پشت گوشتان را دیدید،پزشک متخصص را هم برای درمان سرپائیتان خواهید دید،ان شاء ا....یک کلام؛ختم کلام:دولت زورش به پزشکان متخصص نخواهد رسید و ارجاعات خصوصی به آنها کمافی السابق قابل توجه خواهد بود.بیمه هم هیچ نوعش در آنجاها به درد نمی خورد.والسلام.

سرخاب

دیروز یکی از دوستانم مطلبی به این مضمون برایم فرستاد که امیدوارم درست نباشد؛مطلب این بود:«مافیای فوتبال از روش جالبی برای استمرار فساد در فوتبال استفاده کرد و آن خصولتی کردن تیم های پرسپولیس و استقلال هست.یعنی به جای آنکه این دو تیم را از طریق سازمان خصوصی سازی و به شیوه علمی به سهامداران کل و جزء عمومی واگذار کنند،ظاهراً اسپانسر پیدا کرده و به شکل صوری به بخش خصوصی واگذار کردند. اما در واقع اینبار هم میلیاردها تومان از دارائی های مردم ایران از طریق نهادهای دولتی وارد جیب برادر اسپانسر شده و این برادر پول ملت را (فقط با یک واسطه اضافی) به جیب اردنگ های فوتبالیست خواهد رساند» صد البته امیدوارم این خبر صحت نداشته باشد.امیدوارم مسؤولان توجهشان را منحرف نکنند از وضعیت مدارس در روستاهای دوردست و صدها موضوع از این دست و پافشاری کنندتا مسأله مافیای فوتبال ایران با دروغپردازی ، ناقص و عقیم حل نشود.

سعید

بحث انحرافی پروانه ساخت http://cinema-daily.ir/cin/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA/

علی جعفری

سلام/حسابی مایه دردسر شده برا پناهیان بین بچه حزب اللاهیا این گفتگو!!!!!!!!!!!!!