پيمان کاران دیپلماسی عمومی آمريکا

دیپلماسی عمومی آمريکا بر دو پايه بخش دولتی و بخش خصوصی استوار شده است . مامعمولا با ساختارهای دولتی آشنا هستيم .  با دقت به سايت رندون گروپrendon groop نگاه کنيد تا خيلی چيزها دستگيرتان شود.

/ 1 نظر / 13 بازدید
حسن بهشتی پور

با سلام خدمت آقای دکتر آشنا جسارتا چنين تفکيکی در مورد انگلستان امکان پذير است اما در مورد آمريکا محل ترديد است چرا که اساسا دولت آمريکا بوسيله بخش خصوصی هدايت و ادره می شود . جامعه سرمايه داری امريکا به گونه ای شکل گرفته است که دولتها در واقع مجريان سرمايه سالاران هستند . بخش خصوصی در آمريکا بيش از همه کشورهای جهان حضور و نفوذ در حاکميت دارد بطوری که انها را با اره هم نمی شود جدا کرد . فقط از لحاظ نظری می توان چنين تفکيکی را در نظر گرفت تا بتوان نهادهای حکومتی را در عرصه دیپلماسی از هم باز شناسی کرد . در حالی که در انگليس و فرانسه و آلمان دولتها کاملا از بخش خصوصی قابل تفکيک هستند و می توان تفاوت دیپلماسی دولتی را از دیپلماسی بخش خصوصی که قدرت تاثير گذاری اندکی دارند مورد توجه قرار داد.