كارگاه نگارش علمي مبتني بر وبلاگ

آقاي حسين درخشان كه در جواني بر مسندِ پيرِ مسلكِ وبلاگ نويسان (تارگردان يا روزا(نه) نگاران يا روزنماگران)فارسي زبان تكيه زده اند ، يادي از اين روزنما و باني آن فرموده اند . خانم و آقاي محترمي هم با التفات به محتواي اين رونزنما از وجود آن ابراز خوشنودي كرده اند؛ اميد آنكه قدمشان سبك باشد و جوانان و دانش پژوهان بيشتري در باره اين رويه تامل كنند كه آيا پژوهشهايي چون پايان نامه را كه به طور مرسوم به صورت كاملا انفرادي (به خصوص در علوم انساني و اجتماعي) انجام مي شودمي توان با مشاركت انتقادي و فعال همكلاسان،هم رشته ايهاو استادان داخلي و خارجي انجام داد و همگان را در جريان اشكالات، مشكلات ،روند و يافته هاي يك رساله نويس قرار داد و از طرف ديگر ملاحظات نظري،كتابشناختي،نگارشي و حتي زيبايي شناختي آنانرا با نام خودشان در پايان نامه گنجاند ؟ به تعبيري ديگر آيا مي توان از " كارگاه نگارش علمي مبتني بر وبلاگ" سخن گفت و آنرا به واقعيت نزديك كرد . در اين باره باز هم مي خواهم بنويسم ولي بيشتر دوست دارم از نظرات و تجربيات دوستان استفاده كنم.

اما بقيه ماجراي پايان نامه

قدم بعدي شناسايي و تهيه منابع براي پان نامه بود . من سه نوع منبع اصلي نياز داشتم؛اول منابعي براي مطالعات نظري و شناخت روابط متقابل ارتباطات ، فرهنگ و سياست خارجي؛دوم منا بع مربوط به ديپلماسي فرهنگي آمريكا به خصوص با تمركز بر تاريخ و تجربه آژانس اطلاعات آمريكا(United States Information Agency). سوم منابع و مستنداتي در باره اقدامات فرهنگي و ارتباطي آمريكا در ايران.

كتابخانه دانشگاه امام صادق اولين لنگرگاه من بود سيستم رايانه اي نوسا را سوراخ كردم و تمام كتابهايي را كه با نظريه هاي روابط بين الملل ،نظزيه هاي ارتباطات بين المللي و ارتباطات بين فرهنگي مرتبط بود اول فهرست وار و بعد -گزيده اي از آنها را- با دقت بيشتر مورد توجه قرار دادم . كتابخانه تازه تاسيس وزارت خارجه هم از نظر منابع روابط بين المللي و هم سياست خارجي آمريكا بسيار غني است(البته با معيارهاي ايراني)و محيط و ساعات سرويس دهي آن نيز بسيار مناسب است و بواقعبعد از تالار اجلاس سران و مركز اسناد تاريخ ديپلماسي ،ضلع سوم ساختمان سازيهاي فرهنگي آقاي صادق خرازي در مدت كوتاه اقامت در ايران است عضويت در آن بسيار ساده ولي بقاي عضويت در آن با توجه به نظام جريمه ديركرد مشكل است . بهر حال چند هفته اي هم در آنجا معتكف شدم و نتيجه اش زيراكس صدها صفحه كتاب و مقاله بود. آخرين گردشگاه من اينترت و سرويسهاي مختلف آن بود كه خود گفتاري ديگر مي طلبد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید