کارگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و ارتباطی

بسم الله الرحمن الرحیم

دانشگاه امام صادق علیه السلام

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

دوره پنجم کارشناسی ارشد

گرایش مطالعات سیاست گذاری

                                       

برنامه درسی

کارگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و ارتباطی

مدرس

دکتر حسام الدین آشنا

1391

 جایگاه درس:

این درس در دوره کارشناسی ارشد ارائه می شود وپیش نیازهای آن کلیه دروس مدیریت و سیاست گذاری در دوره کارشناسی است.

هدف درس :

آشنایی عملی دانشجویان با الزامات و دشواری های  سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و ارتباطی از طریق کار با متون و موارد واقعی به صورت مقایسه ای در سطح ملی و بین المللی

شیوه ارائه:

مدرس اسناد و متون مرتبط با  سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و ارتباطی به صورت مقایسه ای در سطح ملی و بین المللی را انتخاب و به گروههای داوطلب دانشجویان معرفی می کند.

گروه های دانشجویی به ارائه ، بررسی و نقد اسناد و متون مورد نظر می پردازند.

مدرس ملاحظات کاربردی را در کلاس بیان می کند.

برنامه درس:

برنامه ریزی:

 

سطح

 

 

بنگاهی

 

فرو ملی

ملی

فرا ملی

جلسات هفتگی

1

2

3

4

فرهنگی

 

 

 

 

جلسات هفتگی

5

6

7

8

ارتباطی

 

 

 

 

 

سیاست گذاری:

 

سطح

 

 

بخشی

فرو ملی

ملی

فرا ملی

جلسات هفتگی

9

10

11

12

فرهنگی

 

 

 

 

جلسات هفتگی

13

14

15

16

ارتباطی

 

 

 

 

 

شیوه ارزیابی:

مشارکت فعال در کلاس و ارائه هفتگی : 12 نمره

پروژه گروهی :8 نمره

آزمون میان ترم و پایان ترم: ندارد

/ 0 نظر / 54 بازدید