پايان نامه سايبر :تفنن يا ضرورت

آقاي يونس شكرخواه باز هم از سر لطف و دانش دوستی به اين روزنما پيوند زده اند و توجه داده اند كه وبلاگ مي تواند ابزاري براي پايان نامه نويسي تلقي شود. از ايشان و ديگر علاقمندان و مبتلايان به پايان نامه نويسي دعوت مي كنم ا ز همان ابتداي كار به نگارش رايانه اي پايان نامه روي آورند و خودتفاوت را حس كنند! شما با نگارش رايانه اي فقط يك پايان نامه نمي نويسيد بلكه يك پايگاه اختصاصي داده ها و اطلاعات را در باره موضوع مورد نظر خود توليد مي كنيد.در واقع حاصل كار مي تواند به جاي "نسخه رايانه اي پايان نامه"(مشابه نسخه الكترونيك نشريه)، پديده اي نو آورانه به نام "پايان نامه سايبر" باشد با انبوهي از پيوندهاي ( ونه فقط پانوشتها و پي نوشتها) ارجاعي ، توضيحي و انتقادي(با استفاده ار نظرات ديگران) كه هر گز در اوراق دفتر نمي گنجدو ديگر نمي توان آنرا در قفسه هاي در بسته نگاه داشت ؛ خاصيت ارجاع استنادي(citations) در اين شيوه از پايان نامه نويسی قابل تحقق است.. اين روش براي استاد و دانشجو و دانشگاه هم بسيار سازنده است. بارها شنيده ايم كه منابع پايان نامه اي به امانت داده نمي شود و جز صفحات معدودي از آن قابل تكثير نيست. در جريان پژوهش براي منابع پايان نامه ام به موارد متعددي برخوردم كه معناي ديگري به اين اقدام دانشگاهها – كه در بسياري موارد خيلي هم جدي گرفته مي شود_مي داد واقعيت اين بود كه بسياري از اين نوشته ها داراي نشانه هاي سردرگمي، سرقتهاي ادبي آشكار و فاقد حداقلي ازنشانه هاي وجود راهنما و مشاور بود. فكر مي كنيد اگر پايان نامه ها به صورت سايبر و در معرض ديد همگان شكل بگيرد و سامان يابد باز هم مي توان با مخفي كردن آن به اسم نگهداري ، بر كم كاري دانشجو و استاد سرپوش نهاد. پايان نامه نويسي سايبر خاتمه اي است بر تكرارها و رونويسيها البته در اين ميان نبايد از ترتيبات حقوقي لازم در مورد پيام آفرينان غفلت كرد ولي به همان ميزان كه تخلف در محيط سايبر ساده تر مي نماياند كشف تخلف نيز آسانتر است.

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
-

سلام. کار واقعا خوبيه و يک کلاس خوب برای من. منتظرم مطالب بعدی هستم. گرچه فرم وبلاگ جای بازنگری اساسی دارد.

sunluminance

ايضا طراحی سایت را عوض کنيد.ابتکارتان ستودنی است . ما هم منتظر نتيجه کارتان می مانيم.

مریم نبوی نژاد

در اينجا يک سيستمی هست که تمام کارهای صورت گرفته توسط دانشجويان را در مقاطع مختلف ديتا بيس می کنند و وقتی داشنجويی کاری ارائه می دهد با استفاده از اين ديتا می فهمند که از کار ديگران برداشت کرده يا نه. همه استادان موظفند اول ترم اين قانون را به دانشجويان ياددآوری کنند . البته نحوه عملکردش را نمی دانم ولی می دانم که به اين ترتيب تقريبا امکان دوباره کاری و تقلب را در کار تحقيقی به حداقل رسانده اند.