ساده سازي:‌<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تكنيكي است كه در آن داده هاي بسيار زيادي از يك موقعيت تا حدي کاهش مي يابد كه درستي يا نادرستي و خوبي يا بدي يك عمل در نزد همگان آشكار و بديهي شود . اين تكنيك راه حل هاي ساده اي را براي مسائل پيچيده ارائه مي دهد. اين تكنيك با پيشنهاد راه حل هاي به ظاهر ساده براي مسائل پيچيده, تعابير ساده اي از رويدادها,‌ ايده ها يا شخصيت ها را ارائه مي دهد. گفته ها محكم و مثبت هستند اما واژه هاي توصيفي هرگز بكار نمي روند.

ساده سازي مي تواند براي تحث تأثير قرار دادن مخاطبان تحصيل نكرده و تحصيلكرده بكار برود. اين امر واقعيت دارد زيرا بسياري از افراد,  تحصيلات عالي يا مهارتهاي بالا دارند و در زمينه‎‎اي مشخص به عنوان كارشناس آموزش ديده اند اما محدوديت هاي زمان و انرژي ، اغلب آنها را مجبور مي كند براي درك, ارتباط يا واكنش به ديگر حوزه هاي مورد علاقه خود, ‌به ساده سازي روي آورند و آن را بپذيرند.

ويژگيهاي ساده سازي:‌

به جاي ديگران فكر مي كند:

 ‌مادامي كه منبع اطلاعات از نظر برخي مردم قابل قبول باشد يا آن مقام از نظر آنها كارشناس تلقي شود اين اطلاعات را - كه نمي توانند از نظر شخصي درستي يا نادرستي آن را تشخيص دهند -  مي پذيرند. برخي ديگر هر آنچه را كه مي خوانند,‌ مي بينند يا مي‎شنوند با تشخيص ناچيز يا حتي بدون تشخيص,‌ مي پذيرند برخي از مردم به حدي تنبل يا بي‎توجه هستند كه به مسائل نمي انديشند. برخي نيز تحصيل كرده نيستند و تمايل به پذيرفتن ساده سازي ها دارند.

مختصر و موجز است:‌

 ساده سازي چنان تأثيري دارد كه مطلب در قالب چند واژه,‌ اثر خود را به جا مي گذارد. ميانگين افراد در گروه مخاطب مورد نظر حتي اين نكته را در نظر نخواهند گرفت كه ممكن است براي اين مسئله,‌ پاسخ ديگري هم وجود داشته باشد.

منيّت يا خودپرستي ايجاد مي كند:‌

برخي از مردم اكراه دارند اين مسئله را باور كنند كه توان درک برخي امور را ندارند. براي مثال يك فرد عادي از شنيدن اين جمله خشنود مي شود مبني برآنكه ”قانون صرفاً شعوري در قالب زبان تخيلي و غيرواقعي است،“ يا”هنر مدرن به معناي واقعي تركيب درهم ريخته اي از آزمايشي بي هدف يا بي معني است.“ چنين گفته هايي, منيّت مخاطب را تقويت مي كند. اين همان چيزي است كه آنها تمايل دارند باور كنند زيرا ترس از اين دارند كه قانون و هنر مدرن ممكن است واقعاً فراتر از درك آنها باشد. توضيحات ساده براي موضوعات و مسائل پيچيده در اينجا ارائه مي شود.

كليشه

كليشه,  شكلي از ساده سازي است كه براي هماهنگ كردن افراد, گروهها, ملت ها يا رويداد ها با مقوله هاي هميشگي و معمولي بكار مي رود, مقوله هايي كه به ايجاد تصويري مطلوب از خوبي يا بدي تمايل دارند. كليشه سازي, موضوع (مردم, ملل و غيره... ) يا رويداد را بدون تشخيص ويژگيهاي فردي و جداگانه, در الگويي ساده انگارانه قرار مي دهد.

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
طرفدار

سلام..وبلاگ توپ و خيلی باحالی داری..عين خودت...به ما سر بزنی خوشحال ميشم..منتظرم ها!! يادت باشه من سر زدم.