روزولت و اطلاع رساني جنگي (1933-1945)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 آغاز رسميت يافتن روابط فرهنگي بين المللي کشور آمريکا را بايد از سال 1938 و اعلام دکترين ‏«‏سياست همسايه خوب» در باره کشورهاي آمريکاي لاتين توسط فرانکلين روزولت دانست به دنبال اين سياست بود که بخش روابط فرهنگي در وزارت خارجه تأسيس شد و ايجاد مؤسسه اسميت سونيان براي نمايش و صادرات مواد علمي و ادبي به تصويب کنگره رسيد. فعاليتهاي فرهنگي بين المللي در دهه چهل ميلادي بازتابي از آن سياست و قانون بود.

آمريکا در دوران رياست جمهوري فرانکلين روزولت وارد جنگ جهاني دوم شد. شعارهاي اصلي روزولت چهار آزادي نام گرفت و شامل آزادي براي گفتار وعبادت و آزادي از فقر و ترس بود. اودر سال1941 دو تشکيلات تبليغاتي را تأسيس کرد؛ حوزه اطلاع رساني داخلي مشابه کميته کريل و به رياست شاعري به نام آرکيبالد مک ليش طراحي شد و ‏«‏اداره واقعيات و ارقام» نام گرفت. اين اداره داراي کارکرد آشکار داخلي بود و به منظور اقناع مردم نسبت به عملکرد دولت در حمايت از فعاليتهاي نظامي انگلستان و ديگر متحدان آمريكا تشکيل شد. همزمان با اين اقدام، آژانسي به نام«هماهنگ کننده اطلاعات»با کارکرد و مسئوليتهاي پنهان خارجي تحت مديريت وکيلي به نام ويليام دونووان شکل گرفت؛ او بعدها اجازه

 يافت تبليغات سياه را به نهادي جديد به نام اداره خدمات استراتژيک منتقل کند. کمي بعد رابرت شروود –نمايشنامه نويس و نويسنده نطقهاي روزولت – مسئول تأسيس يک سرويس اطلاع رساني خارجي در آن آژانس شد. مهم‌ترين اقدام تاريخي اين سرويس درسال 1942، راه‌اندازي اولين راديوي تبليغات برون مرزي با استفاده از 11 ايستگاه راديويي موج کوتاه خصوصي به نام ‏«‏صداي آمريکا» بود.

ادامه جنگ و لزوم همکاري آمريکا و انگليس در عمليات رواني عليه آلمان موجب تشکيل بخش جنگ رواني در سرفرماندهي عالي متحدين شد اين بخش وظايفي از جمله: تخريب روحيه آلمانيها، ايجادارتباط زنجيره‌اي از ستاد تا خط مقدم جبهه وتشکيل گروه عمليات رواني در کليه لشگرها را با تجهيزاتي چون:فرستنده‌هاي سيار راديويي , بلندگو، راديو، دستگاه چاپ سيار واعلاميه‌هاي آماده پخش را برعهده داشت. از نقاط قوت اين بخش بهرهگيري از روشهاي مختلف تبليغات، سياه، سفيد و خاکستري بود که موجب شدآلمانيها به شدت به راديوهاي متحدين جلب شوند ولي در عين حال اشتباهاتي چون:عدم تمايز گذاري ميان نازيها و مردم عادي آلمان وتکيه بر تسليم بي قيد و شرط دشمن در جنگ ژاپن باعث تحريک غرور ژاپني ها وتقويت روحيه مقاومت آنها شد.

 اقدام بعدي روزولت در سال 1942 ادغام کليه فعاليتهاي اطلاع رساني خارجي در‏«‏اداره اطلاعات جنگي» به رياست المر ديويس داستان نويس و روزنامه نگار مشهور بود. وظيفه‌اين اداره تبليغات و جنگ رواني در خارج از کشور بر اساس اين ديدگاه بود که تبليغات يک سلاح کمکي براي افزايش تأثير عمليات نظامي است. مهم‌ترين اقدامات اداره اطلاعات جنگي شامل: استخدام 3000 نفر وتأسيس 26دفتر در کشورهاي خارجي تحت عنوان سرويس اطلاع رساني آمريکا، تأسيس راديوهاي موج متوسط وبلند، اداره چند راديو به زبانهاي خارجي در اروپا، انتشار جزوات و اعلاميه‌هاي فراوان وآموزش ِتکنيکهاي عمليات رواني به سربازان ميشد.

پس ازپايان جنگ، کنگره و مطبوعات با فعاليتهاي تبليغاتي اداره اطلاعات جنگي در داخل کشور به مخالفت پرداختند و کنگره بودجه‌اين اداره را به يک سوم تقليل داد.

/ 1 نظر / 9 بازدید
.

چهار آزادی مشهور روزولت:آزادی از ترسبیان و... آیا...............بگذریم.