امتحان ارتباطات بين المللی و ميان فرهنگی

باسمه تعالي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دانشکده صدا و سيما

آزمون درس ارتباطات بين المللي و ميان فرهنگي

  

 • به هر سؤال در قالب يک مقاله کوتاه تايپ شده 600 تا 800 کلمه اي پاسخ دهيد.
 • در هر پاسخ بايد علاوه  بر ارجاع به حداقل 4 منبع مرتبط و معتبر ،نظرات و استدلالهاي دانشجو به گونه اي دانشورانه منعکس شود.
 • استفاده از کليه مقالات و فصول ارائه شده توصيه مي شود.
 • حداکثر زمان تحويل پاسخها روز برگزاری امتحان پايانی است.
 •  نسخه کتبی تایپ شده در جلسه امتحان  و نسخه الکترونيک به آدرس ashna@isu.ac.ir ارسال مي شود.
 1.  عامل کنترل در جريان بين المللي اطلاعات از ديدگاه الگوي همگرا چه تعاريف و انواعي دارد.اخبار خارجی صدا و سيما را از اين منظر مورد نقد و بررسی قرار دهيد. 
 2. جريان جهانی کالاهای فرهنگی دارای چه ويژگيهای ساختاری است؟ در اين ساختار حاکم سينمای ايران براي مواجهه با واردات فيلمهای سينمايي و رقابت در بازار جهاني با چه چالشها و فرصتهايي رو برو است.
 3.  چه تفاوتهايي ميان توريسم و انواع ديگر ارتباطات بين فرهنگی وجود دارد؟مشکلات اصلی ايران در زمينه گسترش  انواع ارتباطات بين فرهنگی کدام است؟
 4.     با توجه به چهارچوب مفهومی "مدل کانالها و انواع جريان بين المللي

  اطلاعات" و مباحث کلاس؛ مهمترين چالشهاي فعلي ايران در زمينه ارتباطات بين المللي و بين فرهنگي  در هر يک از محورهای ارتباطی و تکنولوژی چيست؟

 

/ 3 نظر / 14 بازدید
khorasani

با سلام استاد گفته بوديد كه منابع اي را معرفي مي كنيد لطفآ مساعدت فرماييد.

Ganji

سلام اقای دکتر منتظر اعلام منابع هستيم

رضا

سلام استاد منتظر اعلام منابع هستیم.