اهمیت نامگذاری در پویش های ارتباطی

در کمپین های ارتباطی این که موضوع مورد مناقشه چه نامیده می شود در جلب نظر و جذب رای همگان کلیدی است.

در مناقشه میان طرفداران و مخالفان قانونی شدن ازدواج هم جنسان در ایالات متحده آمریکا ، موافقان نامگذاری زیر را برای موضوع مورد مناقشه طراحی کرده اند :

"برابری کامل در ازدواج"

این نام گذاری با استفاده از بار عاطفی مثبت ِ برابری و کامل سعی دارد غیر طبیعی بودن پدیده را کم رنگ کند.

/ 1 نظر / 13 بازدید
حسن عابدینی

استاد عزیزم جناب دکتر اشنا با سلام دیدگاه تیزبینانه شما به موضوعات همواره درس اموز ااست. سربلندی و سرافرازی شما را از پروردگار خواهانم.