سناریوی جایگزین

او ثبت نام می کند.

شورای نگهبان صلاحیت او را احراز نمی کند.

با او هماهنگ می شود.

به نفع دیگری انصراف می دهد.

نتیجه: کاندیداتوری از اول اشتباه بوده است ، مگر آن که از اول هدف جلب آرا و انظار برای دیگری بوده باشد.

خوب چرا لقمه را دور سر می چرخانید.

/ 1 نظر / 26 بازدید
sajjad

"مگر آن که از اول هدف جلب آرا و انظار برای دیگری بوده باشد." از شما بعیده آقای دکتر ؟ یعنی واقعا نمی دونستید حضرت عالیجناب واسه چی اومده؟