فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

قدرت لابی اسرائيل در آمريکا
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

لابی اسرائيل در آمريکا مهم و بسيار فعال است .نشريه فارين پاليسی ميزان نفوذ لابی اسرائيل را در يک مناظره ميان کارشناسان سياست داخلی و خارجی امريکا به بحث گذاشته است.