فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

وبلاگ خبرنگار تلويزيونی
ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۸٥   کلمات کلیدی: