فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

RENDON GROUP
ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

جناب آقای بهشتی پور مرقوم فرموده اند:

«چنين تفکيکی در مورد انگلستان امکان پذير است اما در مورد آمريکا محل ترديد است چرا که اساسا دولت آمريکا بوسيله بخش خصوصی هدايت و ادره می شود . جامعه سرمايه داری امريکا به گونه ای شکل گرفته است که دولتها در واقع مجريان سرمايه سالاران هستند . بخش خصوصی در آمريکا بيش از همه کشورهای جهان حضور و نفوذ در حاکميت دارد بطوری که انها را با اره هم نمی شود جدا کرد . فقط از لحاظ نظری می توان چنين تفکيکی را در نظر گرفت تا بتوان نهادهای حکومتی را در عرصه دیپلماسی از هم باز شناسی کرد . در حالی که در انگليس و فرانسه و آلمان دولتها کاملا از بخش خصوصی قابل تفکيک هستند و می توان تفاوت دیپلماسی دولتی را از دیپلماسی بخش خصوصی که قدرت تاثير گذاری اندکی دارند مورد توجه قرار داد»

من با يشان موافق هستم در ضمن به تعامل ميان بخش خصوصی و دولتی در عرصه دیپلماسی عمومی کشورهای اروپايی و آمريکا باور دارم.

برای آشنايی بيشتر با گروه رندون پيوندهای زير بسيار مفيد است آيا کسی هست که علاقه داشته باشد مقاله ای در مورد اين گروه تهيه کند؟

http://en.wikipedia.org/wiki/Rendon_Group

http://www.commondreams.org/headlines05/1118-10.htm

http://www.prwatch.org/prwissues/2001Q4/rendon.html

http://www.prfirms.org/resources/news/redon051402.asp

http://www.prwatch.org/node/4031