فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

پيمان کاران دیپلماسی عمومی آمريکا
ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

دیپلماسی عمومی آمريکا بر دو پايه بخش دولتی و بخش خصوصی استوار شده است . مامعمولا با ساختارهای دولتی آشنا هستيم .  با دقت به سايت رندون گروپrendon groop نگاه کنيد تا خيلی چيزها دستگيرتان شود.