فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

دين سالاری راست در جمهوری خواهان آمريکا
ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

 سايت http://www.theocracywatch.org

صعود جناح راست مذهبی  را در ايالات متحده آمريکا با دقت دنبال می کند.