فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

رقص ديپلماتيک
ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

مايکل هرش نويسنده معروف در نيوزويک نامه نگاری اخير ايران و آمريکا را به رقص ديپلماتيک تشبيه کرده است. مقاله را ببينيد