فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

آن نوزده ساله ره گم کرده
ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

باسمه تعالی

آن نوزده ساله ره گم کرده

  • جشن کتاب تهران نوزده ساله شد .اين جشن/ بازار  که کم کم بايد به فکر سر و سامان گرفتن باشد.  چرا که دو ميليون نفر دست انر کار پيشه و صنعت نشر  و ميليونها کتابخوان چشم به او دوخته اند  تا به سامانش شاد شوند.
  • هر روز صدها هزار بازديد کننده با دلی پر اميد مي آيند و با دستی پر کتاب باز مي گردند. در سالنهايي که ازدحام جمعيت تو را تا خفگی مي آزارد ؛همه گله مندند از همه چيز ولی باز هم مي آیند
  •  هر کس به دنبال گمشده خود مي گردد. نمايشگاه کتاب فرصتی است تا تنوع سليقه های مردمان را به عيان ببينی. از نابترين آثار عرفانی تا ناسفته ترين پاره نوشته های ناخواستنی ،مشتری دارد. به راستی گروهی اين گروهی ان پسندند.
  • ناشران راضی کردن مشتريان را جدی گرفته اند و به سليقه ها احترام بیشتری می گزارند.
  • کتاب های قطع کوچک(کتابکها) در شمارگان فراوان منتشر مي شود و خلاصه نويسی رو به فزونی است.
  • "کمک آموزشی ها " بسان فرقه ای بدعت گزار که  ابتدا به نام کمک به کتابهای آموزشی و دانشگاهی  به ميان آمدند حالا دانشيان را از ميدان به در کرده خود بر تخت صدارت نشسته اند و مشتاقان به صف ايستاده تا به ستا يشکده درآيند و از شفاعت آن اکسيرهای اعظم برخوردار شوند.
  • کتابهای خارجی ناياب تر و ناباب تر از سال پيش بود .کافی است به سايت اصلی ناشران خارجی مراجعه و کتابهای دو سال اخيرشان را مقايسه کنيد با آنچه در نمایشگاه ما عرضه مي کنند. ته مانده ها سهم ماست .نمی دانم چه مي شود که موجودی انبار برخی از همان ته مانده ها هم قبل از شروع نمایشگاه نا گاه صفر مي شود.
  • کودکان و نوجوانان شادترين مشتريان و غصه دارترين بازديدکنندگان نمایشگاه اند.سالنها پر است از پدر و مادرانی است که از سر وظيفه شناسی يا از ترس زخم زبان فرزندان و ديگران غرفه ها را گز مي کنند تا کتابهای رنگارنگ ناشران پرسشی را پاسخ گويد یا برای 365 شب خواب راحت فرزندان چاره ای بینديشد. کتابهای خوب و آراسته برای کودکان بسيار گران است ؛ دستان خالی دانشمندان فردا ، چشمهای مشتاق آنان را اشکبار مي کند.
  • نمايشگاه مطبوعات در کنار نمايشگاه کتاب مظلوم واقع مي شود .حال که نشريات سياسی تر خاموش شده اند نشريات تخصصی سر برافراشته اند. نشريات تخصصی گاه چنان بلند نظرند که مخاطب جهانی را نيز زير چشم دارند . اين نشريات پر است از ايده های نو و متخصصانی که مخاطبان را بسيار پاس مي دارند.
  • نمایشگاه نوزدهم تمام می شود و مي ماند وزارت خانه ای که شعارهايش بسيار بلندتر از توانش مي نمايد .بايد تا سال ديگر هم منتظر نشست تا تجربه ای ديگر.