فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

وبلاگ کلاسی روان شناسی اجتماعی
ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

دانشجويان دوره دوم رشته معارف اسلاميُ فرهنگ و ارتباطات ُوبلاگ کلاسی روان شناسی اجتماعی را راه انداخته اند.هر درسی حق دارد يک وبلاگ کلاسی داشته باشد تا در غياب سيستمهای گران قيمت و پر مشقت دورآموزی بتوان از مزايای ارزانی و سهولت وبلاگها بهره برداری کرد.