فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

حادثه يا پيام؟
ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

 

من معمولا زياد بدبين نيستم ولی نمی دانم چرا دو واقعه سقوط مشکوک دو هواپيمای نظامی در چهل روز را نمی توانم حادثه تلقی کنم.نه رزمايش عظيم ولايت کم چيزی بود و نه احمد کاظمی کم کسي!

اين را به عنوان يک فرضيه  نه بيشترمورد توجه قرار می دهم :

در روابط بين المللی انتقال موثر پيامهای کشورها به يکديگر از دو راه دیپلماتيک و غير دیپلماتيک دنبال می شود .وقتی سفير آمريکا در عراق در آستانه حمله به کويت با صدام ملاقات می کند و می گويد ما در مسائل داخلی جهان عرب دخالت نمی کنيم اين يک سيگنال دیپلماتيک و به معنای چراغ سبز برای حمله تلقی می شود ولی وقتی ناو آمريکايی به هواپيمای غير نظامی ايران موشک شليک می کند اين يک سيگنال غير دیپلماتيک به معنای چراغ قرمز برای ادامه جنگ تلقی می شود.همان گونه که واقعه حمله به هواپيمای ايرباس ايران در سال ۱۳۶۸ پيامی صريح و سريع به ايران بود . اگر اين سقوطها ناشی از ايجاد اختلال هدايت شده در سيستمهای ناوبری هوايی/زمينی از طريق کنترل ماهواره ای باشد. شايد کسی می خواهد به رهبران کشور به گونه ای غير صريح ولی باز هم سريع بگويد اگر به خواسته های آنان در زمينه اسرائيل / انرژی هسته ای تن ندهيد امنيت هوايی ايران را سلب می کنند. از جنگال پيشرفته(advance electronic war) چه می دانيد؟ آيا جنگهای فردا آغاز شده است؟