فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

 
ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

تكنيك هاي خود آشكار:

- تكنيك استناد به قدرت:

استناد به قدرت، چهره‌هاي برجسته را براي حمايت از يك موضع فكري، يا گونه اي از عملكرد فرا مي‌خواند.

تکنيک انحراف توجه:

انحراف توجه رايج ترين الگوي تبليغات رسانه هاي خبري است. انحراف توجه شكل پيچيده اي از حذف است زيرا هدف از انحراف توجه، متمركز كردن توجه مخاطب بر موضوعات كم اهميت يا جزئي است تا با حذف موضوعات مهم تر ، توجه آنها را از اين موضوعات مهم تر منحرف كرد.

رابطه" مونيكا لونيسكي" معروف ترين نمونه اين تكنيك در اين دوره است.اين موضوع بزرگترين انحراف توجه در دوره اخير است. تقريباً تمام توجه رسانه ها در اين خصوص بر مساله روابط جنسي متمركز بوده است. آيا كلينتون با مونيكا رابطه داشت؟ آيا كلينتون تنها روابط از راه دهان با مونيكا برقرار كرد؟ كلينتون چند بار با مونيكا رابطه برقرار كرد؟ و سوالهايي  كه انزجار را بر مي انگيزد . علي رغم اينکه از نظر منافع عمومي جلوگيري از اجراي عدالت، گواهي دروغ و وادار كردن به شهادت دروغ، موضوعات مهم در روابط کلينتون با مونيكا به شمار مي رود ،مخاطب از مهم ترين موضوعات اصلي نيز منحرف مي شود.

موضوعات منحرف كننده معمولاً تمايلات اصلي مخاطب را تحريك مي كنند. انحراف توجه، جنجال جريان سازي رسانه هاست.

ادعاها:

ادعاها، گفته هاي مثبتي هستند كه به عنوان يك امر مسلم بيان مي شود. ادعاها بيان‌كننده  اين امر هستند كه آنچه گفته مي شود، خود آشكاراست و به دليل بيشتري نياز ندارد. ادعا ممكن است واقعي يا غير واقعي باشند.