فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

 
ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

تكنيكهاي تبليغات

چند سال پيش در خبرگزاری جمهوری اسلامی درسی را تحت عنوان تکنيکهای تبليغاتی در رسانه های خبری ارائه کردم. حالا که در آستانه انتخابات بازار تبليغات نيز رونق گرفته است مناسب ديدم برای اگاهی علاقمندانُيادداشتهای آن درس را به تدريج در اين صفحه قرار هم .اين تذکر را هم لازم می دانم که متاسفانه اين تکنيکها فارغ از بار اخللاقی آن بکار گرفته می شود.

 

تكنيك‌هاي تبليغات رامي‌توان طبق الگوي زير طبقه‌بندي کرد:

- تكنيكهايي كه مضمون خود آشكار يا خود معرف دارد:

براي تشخيص ويژگيهاي اين نوع تبليغات هيچگونه اطلاعات اضافي ضرورت ندارد. تكنيك‌هاي اهانت و استفاده از شعارها داراياين ويژگي هستند.

-تکنيکهايي که شناخت آن مستلزم اطلاعات اضافي است:

براي تشخيص اين تكنيك لازم است كه هدف مورد نظر يا تحليلگر ، اطلاعات اضافي داشته باشد. دروغگويي نمونه‌اي از اين تكنيك است. مخاطب يا تحليلگر براي دانستن اينكه آيا به او دروغ گفته شده يا خير، بايد اطلاعات اضافي داشته باشد.

- تکنيکهايي كه تنها پس از بازدهي ، آشكار مي شود:

تغيير آهنگ كلام نمونه اي از اين تكنيك است. تا زماني كه ميزاني متنوع و گوناگون از تبليغات مورد توجه قرار نگرفته است، مخاطب و تحليلگر هيچكدام نمي‌توانند به اين نكته پي ببرند كه تغيير آهنگ كلام روي داده است.

- تکنيکهايي كه  استدلال در آن مورد استفاده قرار گرفته است:

استدلال، دليل يا رشته‌اي از دلايل است در پاسخ به اين سوال كه چرا مخاطب بايد به روشي خاص رفتار كند، بينديشد يا فكر كند. استدلال به طور ضمني يا تلويحي بيان مي‌شود.