فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

همايش ايران و جامعه اطلاعاتی
ساعت ۸:۱٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸۱   کلمات کلیدی:
همایش ایران و جامعه اطلاعاتی در سکوت کامل خبری برگزار می شود و تنها کسانی که علاوه بر علاقه توان پرداخت ۱۰۰۰۰۰ریال ورودی را دارند از محتوای جلسات با خبر می شوند . من هم در این محفل سخنرانی داشتم فعلا چکیده را تقدیم می کنم تا بعد.
نخبگان ايراني از اوائل دهه چهل شمسي(اواسط دهه 60 ميلادي) براي اولين بار از طريق نشريه مرزهاي نو (نشريه اداره اطلاعات سفارت آمريكا) با مفاهيمي آرمانشهري چون انقلاب ارتباطات، تكنولوژي اطلاعات و عصر ماهواره ها آشنا شدند.از آن زمان تا كنون همواره تصورات سياستگذاران و متوليان امور اطلاعاتي و ارتباطي كشور ما متاثر از ترجمه متوني بوده است كه عمدتا نگرش خوشبينانه و جبرگرايانه اي را نسبت به فوايد و لزوم پذيرش فناوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي به عنوان يك ضرورت محيطي ترويج مي كرده اند.
اين مقاله با نگاهي تحليلي و انتقادي به متون دوره ابتدايي(مرزهاي نو) وجاري (تكفا) مرتبط بامباحث جامعه اطلاعاتي ، فقدان توجه به شرايط و نيازهاي واقعي جامعه ،تاكيد بر رويكرد مهندسي اجتماعي ، توسعه از بالا و همچنين فقدان همه جانبه نگري و آسيب شناسي را به عنوان ويژگيهاي مستر و مشترك در عرصه سياستگذاري ICT در ايران بازشناسي مي كند.