فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

 
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۳   کلمات کلیدی:

سرقت اينترنتی

چندی پيش به يک مقاله اينترنتی در فصلنامه اطلاع رسانی از انتشارات مرکز مدارک علمی ايران با عنوان ؛امنيت شبکه ها:چالشها و راهکارها ؛برخوردم . با دقت در بخش دوم مقاله دريافتم که نيمی از مقاله به طور کامل از مقاله ای که با عنوان اينترنت و امنيت سياسی فرهنگی به همايش ايران و جامعه اطلاعتی ارائه کرده ام برداشته شده است.با سخاوت کاملَ تمام مراجع مقاله را هم کپی کرده بود. اين را برای تنبه نويسنده و ناشر نوشتم تا نشان دهم سرقت در اينترنت ساده تر از کشف و افشای آن نيست.