فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

 
ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٢   کلمات کلیدی:

ويلسون و کميته اطلاع رساني عمومي

    اگر چه مي‌توان اقدامات فرهنگي، علمي، اجتماعي و حتي هنري شخصيتهايي چون بنجامين فرانکلين و توماس جفرسون در انگلستان و فرانسه را آغاز گر رويکرد ارتباطات بين فرهنگي و ديپلماسي فرهنگي غير رسمي آمريکا قلمداد کرد  اما معمولاً جنگ جهاني اول را آغاز رويکرد ارتباطات بين المللي و ديپلماسي رسانه‌اي رسمي به خصوص تبليغات جنگي اين کشور تلقي مي‌كنند. ورود آمريکا به جنگ جهاني اول در دوره دوم رياست جمهوري وودرو ويلسون موجب شد اولين تلاش متمرکز براي فعاليت رسمي دولت در حوزه تبليغات بينالمللي آغاز شود. ويلسون با تشکيل کميته اطلاع رساني عمومي اولين اقدام هوشمندانه خود را با استفاده از واژه اطلاع رساني به جاي تبليغات در نامگذاري کميته انجام داد. اعضاي کميته که به مناسبت رياست جورج کريل - حامي سياسي و يار نزديک ويلسون- بر آن، کميته کريل نام گرفت شامل وزراي خارجه، جنگ و نيروي دريايي بودند. اين کميته در زمان جنگ وظايف زير را برعهده داشت:

§        تشويق آمريکاييها به ثبت نام در نيروهاي مسلح، توليد مهمات و تسليحات وخريد اوراق قرضه ملي

§        ترسيم چهره مثبت از آمريکا در ميان کشورهاي دوست و بي طرف

§        تضعيف دشمن

 آثار دراز مدت فعاليتهاي کميته کريل در داخل آمريکا به گونه‌اي بوده است که هنوز هم هرتحصيل کرده آمريکايي باور دارد دخالت آمريکا در جنگ جهاني اول مشروع بوده و به منظور پايان بخشيدن به تمام جنگها، نجات دمکراسي در تمام جهان و سرنگوني قيصر آلمان به عنوان مسئول آغاز جنگ انجام شده است. کريل توانست با بهره گيري از آوازه گران حرفه‌اي و روشها و راهبردهايي چون:

§        صنعتي کردن تبليغات واستفاده وسيع از مدل توليد، توزيع و مصرف انبوه

§        تبديل اطلاعات به کالا و استفاده از شيوه‌هاي تبليغات تجاري

§        وسعت عمل جهاني

§        اعزام عوامل حرفه‌اي به خارج و دادن ابتکار عمل به آنان

§        استفاده از همکاري بازرگانان براي تبليغات سياسي در بازارهاي خارجي

§        تبديل اطلاعات ارسالي به منبع معتبر خبري در ميان دوستان، بي طرفها و حتي دشمنان

§        استفاده وسيع و دقيق از تکنيکهاي شايعه، عمليات رواني و تبليغات خاکستري

§        ساختار تشکيلاتي کميته اطلاع رساني عمومي را مشتمل بر بخشها و وظايف زير سازمان دهد:

§        خدمات بي سيم:ارسال هزاران کلمه در روز به شهرهاي بزرگ غير جنگي

§        دايره مطبوعات خارجي:ارسال عکس و مقاله براي مطبوعات در کشورهاي خارجي

§        بخش فيلم خارجي: سرمايه گذاري بر روي فيلمهاي جديد و برتر هاليوود از يک سو و توليد فيلمهاي تبليغاتي از سوي ديگر، وتوزيع اجباري فيلمهاي تبليغاتي به همراه فيلمهاي جذاب

اقدامات کميته کريل اثر عميقي بر سازمانهاي تبليغات آمريکا داشته است و ريشه بسياري از راهبردهاي بعدي را مي‌توان در سنتهاي بر جاي مانده از رويکردهاي اين کميته جستجو کرد ولي در عين حال اختلافات کنگره با ويلسون وتکيه بيش از حد جورج کريل به رئيس جمهور موجب بروز انتقادات جدي کنگره نسبت به عملکرد او شد و اين امر تا آنجا پيش رفت که کنگره در سال 1919 بودجه کميته کريل را قطع کرد؛ با انحلال اين کميته مي‌توان گفت آمريکا در فاصله دو جنگ جهاني فاقد تشکيلات اطلاع رساني (تبليغات) بينالمللي بوده است (Green,1988:12-15 ).

در سالهاي دهه بيست، روابط فرهنگي غير رسمي با آمريکاي لاتين آغاز و در سال 1927 اولين مرکز دومليتي فرهنگي در بوينس آيرس آرژانتين تأسيس شد و در سال 1938 در همين شهر کنوانسيون تأسيس مبادلات فرهنگي و آموزشي با چين و آمريکاي لاتين امضا شد (USIA,1999:7).

از طرف ديگر در فاصله دو جنگ مطالعه تبليغات به عنوان موضوعي آکادميک شکل گرفت. اين مطالعات با کتاب هارولد لاسول سياست شناس پر آوازه آمريکايي به نام ‏«‏تکنيک تبليغاتي جنگ جهاني اول» در 1927 آغاز شد و با کتاب سياست شناس ديگر آمريکايي لئونارد دوب به نام ‏«‏تبليغات: روانشناسي و تکنيکهاي آن» تداوم يافت. در سال 1937 اولين انستيتوي آمريکايي بررسيهاي تبليغاتي انتشار نتايج مطالعات خودرا در قالب بولتنهاي ماهانه آغاز کرد. در هر شماره يک موضوع و تم تبليغاتي با تاکيد بر تکنيکهاي بکار گرفته شده در آن مورد بررسي قرار مي‌گرفت. حامي مالي اصلي اين انستيتو، کميته يهوديان آمريکا بود. بنياد راکفلر نيز از تأسيس ‏«مرکز شنود و بررسي» در دانشگاه پرينستون حمايت مالي کرد. جالب آن است که نتايج اين مطالعات که بعضا در مجلات پر تيراژ آمريکا منتشر مي‌شد در جنگ جهاني دوم با دقت توسط آلمانها بررسي و بکار گرفته شد ( Finch,2000:367-386).