فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

 
ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

باسمه تعالی

درس متون روايي

اهداف:

آشنايي با انواع شيوه‌هاي نگارش‌ حديثي در حوزه حديث شيعه واهل سنت

  آشنايي با جوامع حديثي شيعه و تداوم کوشش علما در تدوين حديث

آشنايي با جوامع حديثي اهل سنت و تداوم کوشش علماء در تدوين حديث

تقويت توانايي دانشجو در قرائت متون گوناگون حديثي و درک معنا و پيام‌ آن

سرفصلها:

  • سبک ‌شناسي کتب حديثي

 کليات سبک ‌شناسي کتب حديثي :
 تاريخچه هر سبک، اقسام داخلي سبکها و شيوه‌ها
 ادعيه و مزار، اربعينات، اصل، اطراف الحديث، امالي
 تخريج، ترغيب و ترهيب، تفسير مأثور، تک‌نگاري‌ها، تلخيص
 جزء(مسندي، موضوعي)، جوامع
 رسائل و مسائل
 زوائد
 سنن، سيره، تاريخ و مقتل
 شرح
 صحاح
 علل الحديث
 فقه مأثور، فوائد
 کتاب
 مستخرج، مستدرک، مسند، معجم، مکاتبات، ملاحم و فتن، مناقب و مثالب، موسوعه‌نگاري، موضوعات،
نقدالحديث، نوادر

  • جوامع حديثي شيعه

 کتب اربعه :
 نگاهي اجمالي به زندگاني مؤلفان آنها
 چگونگي پيدايش و تدوين آنها
 بررسي کلي اسناد آنها
 بررسي منابع آنها
 ديدگاه‌هاي محدثان از جهت وثاقت و عدم وثاقت آن کتابها
 شروح ، حواشي و تعليقات آنها
 بررسي شمار احاديث هريک از کتابها

 ساير مجامع حديثي :
 وافي، بحار‌الانوار، تفضيل وسائل الشيعه، جامع احاديث الشيعه ،مستدرک‌الوسائل و چگونگي پيدايش و تدوين آنها
 نگاهي اجمالي به زندگاني مولفان آنها
 بررسي کلي اسناد آنها
 بررسي منابع آنها
 ديدگاه‌هاي محدثان از نظر وثاقت و عدم وثاقت آن کتابها
 حواشي و تعليقات کتابها

  •   جوامع حديثي اهل سنت

 صحاح سته، موطا مالک و مسند احمد ابن حنبل و آشنايي با مدونان آنها
 چگونگي پيدايش و تدوين صحاح سته
 بررسي کلي اسناد آنها
 بررسي منابع آنها
 ديدگاه‌هاي محدثان از جهت وثاقت و عدم وثاقت آنها
 شروح، حواشي و تعليقات آنها
 بررسي شمار احاديث هريک از کتابها
 جامع‌الصغير: سيوطي،  کنزالعمال: متقي هندي  ،التاج الجامع للاصول:ناصف،  مجمع الزوائد و منبع الفوائد: علي
بن ابي بکر هيثمي ، جامع المسانيد:محمد فؤاد عبدالباقي
 
جوامع احاديث فقهي
 نگاهي اجمالي به زندگاني مولفان کتب فوق
 چگونگي پيدايش و تدوين آنها
 بررسي کلي اسناد آنها
 بررسي منابع آنها
 ديدگاه‌هاي محدثان از نظر وثاقت و عدم وثاقت آنها
 شروح ، حواشي و تعليقات آنها

  • قرائت و درک متون حديثي

 آموزش شيوه بهره‌گيري از صرف، نحو، کتب لغت و غريب الحديث و نيز پيام‌گيري از احاديث در متون حديثي 

 مطالعه مقايسه ای موضوعوعات مرتبط با عقايد/احکام /اخلاق و آداب  در کتب حديثی عامه و خاصه

 

 

 مدرس:حسام الد‌‌ين آشنا                                                            سه شنبه ها:۱۶-۱۸