فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

ورود و درود
ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۱   کلمات کلیدی:
سلام بر همگی
اميدوارم در این نوشته های آشفته از
اصول :
برتری سکوت برسخن به هنگام بی مايگی
دو گوش و يک زبان
رويکرد گفتگو به جای خود گويی و خود خندی !
پيروی کنم.