فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

» سه پرده از یک سناریوی ساختگی برای دوران پسا انتخابات :: جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩٦
» تلگرام :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٦
» نعل وارونه ای که برای آمرانش "آمد" ندارد. :: پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٥
» گزارش ملی پلاسکو :: جمعه ۸ بهمن ۱۳٩٥
» از برجام تا حلب :: یکشنبه ٥ دی ۱۳٩٥
» سخنرانی یا ساختار شکنی :: شنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٥
» مزاحمت های شهوانی - اشاعه فحشا - عِرض و آبروی افراد :: چهارشنبه ٥ آبان ۱۳٩٥
» بازگشت دوباره :: دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٥
» جلال و جمال۲ :: جمعه ۳٠ امرداد ۱۳٩٤
» جلال و جمال نظام :: پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٤
» دولت سالاری :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٤
» بهشتی یک ضرورت :: شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤
» مصاحبه اندیشه پویا با حسام الدین آشنا(قسمت دوم) :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» گفتگوی اندیشه پویا با حسام‌الدین آشنا(بخش اول) :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» در باره راهیان نور :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤
» جای خالی پروفسور :: شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۳
» چهار اصل تغییر در نظام دانشگاهی :: سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳
» سینمای دینی مجیدی :: دوشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩۳
» شمس آمد :: سه‌شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۳
» سیاستگذاری از راه دور :: یکشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۳
» سیاست گمنامی :: شنبه ٦ دی ۱۳٩۳
» 16 آذر و تصویر ی متفاوت :: دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩۳
» مجلس : یک انتخاب دانشگاهی :: سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳٩۳
» اعتدال درمرکز و پیرامون :: جمعه ٢ آبان ۱۳٩۳
» آیا ابا عبدالله با عمر سعد مذاکره می کرد؟ :: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳
» شکر خواهم :: دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳
» یک مصاحبه و چند سوال :: دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳
» یک مصاحبه و چند سوال :: دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳
» یک ملاقات یک سیاست :: شنبه ٥ مهر ۱۳٩۳
» نظر خواهی در باره وزیر علوم :: دوشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩۳
» به رسمیت نشناختن کپی رایت و تهاجم فرهنگی مجانی :: شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳
» یک وزیر ؛چند سوال و یک جواب :: سه‌شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۳
» تکذیب شایعه سازی پارس نیوز :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۳
» یک توضیح :: شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۳
» اتاق های فکر استانی :: شنبه ۳ خرداد ۱۳٩۳
» درخواست راهنمایی :: جمعه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
» یکشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: یکشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» در باره شکایت از صدا و سیما :: شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢
» در پاسخ به برخی ادعا ها :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢
» اخلاق رسانه ای :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳٩٢
» اخلاق رسانه ای :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳٩٢
» برنامه درسی روان شناسی اجتماعی :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
» تکذیب :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٢
» چین و ایران :الزامات روابط راهبردی :: سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢
» در بزرگداشت دکتر کاظم معتمد نژاد آن نوآور کهنه کار :: شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٢
» یک کلمه در باره دکتر معتمد نژاد :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» در پاسخ به سایت رجا نیوز :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» فرهنگ سلامت و ایدز :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» وزیران فرهنگی :: شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢
» اصلاحیه :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢
» نیویورک از نگاهی دیگر :: شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢
» نیویورک؛ سکویی برای خیزش :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢
» وزیران به مجلس معرفی می شوند :: شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢
» شما در باره وزیران چه می گویید؟ :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» بسته شدن کابینه و باز بودن نظرات :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» اصلاحیه ضروری :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» یک سوال در باره دولت جدید :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» فراخوان :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» دولت و مردم :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
» برای دکتر حداد عادل :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
» مناظره ، اخلاق پژوهش و رضایت آگاهانه :: شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢
» مطالعات میان فرهنگی - زنان :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
» یک سناریوی دیگر :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سناریوی جایگزین :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» یک سناریوی بد :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خطابه ای که خوانده نشد :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» از نقد استادان نهراسیم/ به مناسبت روز استاد :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تربیت اناری :: جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» اهمیت نامگذاری در پویش های ارتباطی :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» اهمیت حفظ آبروی دیگران :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» تحلیل روابط میان ملت ها بر اساس تبادل نامه های الکترونیک :: جمعه ٩ فروردین ۱۳٩٢
» گزارش نویسی در دیپلماسی عمومی :: سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٢
» ارزیابی محتوای دیجیتال اسلامی از تکفا تا تسما :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
» مدل های موی مجاز در کره شمالی :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
» دین و فضای مجازی :: جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱
» سینمای دینی در این شب ها :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» مکه در کشاگش بحران هویت :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» تحول در سیاستگذاری دیپلماسی عمومی در آمریکا :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» وقتی سهراب دانشجو بود :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» مشاور قدیم و وزیر خارجه جدید :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» دیپلماسی فرهنگی فرانسه :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
» از تهرانیان تا تهرانی : یک عبرت :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
» یادبود: میراث‌های مرحوم دکتر مجید تهرانیان :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
» نمونه پاسخ ها(2) :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» نمونه پاسخ های امتحانی :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» آزمون روش :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
» حجت مسلمانی ما : به یاد حاج آقا مجتبی تهرانی :: چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱
» به یاد دکتر مجید تهرانیان :: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱
» نوری در تاریکی :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» احسان نراقی : پدر معنوی اصلاح طلبان :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» فرهنگ و شهر سازی :مشهد در 10 سال آینده :: چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩۱
» آزمون روان شناسی اجتماعی سال 1391 :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» نشست تخصصی نظام ملی سنجش و پایش حوزه فرهنگ و ارتباطات :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» نمونه ای از مرور انتقادی ادبیات نظری :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» راستش را بگو :: سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
» فصلنامه پژوهشی :: جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱
» ارتباط با خود یا ...؟ :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» ارزیابی جشنواره سی ام فیلم فجر (3) ارزیابی پیامد های اجتماعی :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» کارگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و ارتباطی :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
» ارزیابی جشنواره سی ام فیلم فجر (2)ارزیابی اجتماعی :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» ارزیابی سی امین جشنواره فیلم فجر (1):ارزیابی روایت :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» آیین درس روش های پژوهش در فرهنگ و ارتباطات :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
» یارانامه غیر تحریمی / فیلتری :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
» نقد کتاب "روش‌‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات" :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» هویت / دین / دانش/قدرت :: جمعه ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» مسائل و سیاست های فرهنگی و ارتباطی در ایران :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
» اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» آیا برای این جنگ رزمنده ای داریم؟ :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» مباحثاتی در باره انحصار زدایی از تصدی گری در صدا و سیما(6) :: شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱
» مباحثاتی در مورد انحصار زدایی از تصدی گری در صدا و سیما (5) :: پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱
» مباحثاتی در باره انحصار زدایی از تصدی گری از صدا و سیما(4) :: چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳٩۱
» مباحثاتی در باره انحصار زدایی از تصدی گری در صدا و سیما (3) :: دوشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۱
» مباحثه در مورد انحصار زدایی از تصدی گری در صدا و سیما(2) :: دوشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۱
» مباحثه ای در باره انحصار زدایی از تصدی گری در صدا و سیما(1) :: یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱
» انحصار زدایی از تصدی گری در رسانه ملی :: پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۱
» دولت و تبلیغات اسلامی :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
» باز دید / باز ندید استانی :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» سطل آشغال تلویزیون های ماهواره ای نباشیم :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» 90 دقیقه در باره نود :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» آزمون روشهای پژوهش در فرهنگ و ارتباطات :: جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
» سخنانی در اجلاس عمومی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
» نشست"جریان شناسی دیپلماسی عمومی آمریکا:ساختارها و کارگزاران" :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» در ستودن یک همیشه پرسشگر : دکتر مهدی محسنیان راد :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نگاه دینی - فلسفی آیت الله جوادی به بازیگری :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ازمون روان شناسی اجتماعی میان نیمسال :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» فیلم زندگی خصوصی : ارزیابی دینی :: جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱
» فیلم زندگی خصوصی :ارزیابی اجتماعی :: جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱
» کاربرد روان شناسی فرهنگی در تحلیل فیلم :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱
» ایجاد نوآوری در حوزه تماس فرهنگی و خَلق حوزه امنیت فرهنگ :: یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱
» یک هشدار امنیتی :: شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠
» 100 ثانیه برای اختتامیه :: شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠
» داوری جشنواره فیلم 100 :: سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳٩٠
» شناسایی سیاستهای مستمر انگلستان در باره ایران :: شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
» آزمون کارگاه سیاستگذاری در فرهنگ و ارتباطات :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠
» بازنگری رشته :: جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠
» روند مهاجرت ایرانیان به ایالات متحده آمریکا :: شنبه ۳ دی ۱۳٩٠
» در باره "راه آبی ابریشم" :: جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
» اخلاق و حقوق رسانه ای در عمل: پاسخ دکتر حسام الدین آشنا به هجویه واحد مرکزی خبر :: شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠
» خود انتقادی رسانه ملی در"دیروز، امروز، فردا" :: شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠
» نشست خانواده ، بیانیه اهداف هزاره و ایدز در خاورمیانه و شمال آفریقا -قطر :: چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠
» بزرگداشت استاد غلامرضا تنها :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠
» دیروز امروز و فردای اخلاق رسانه ای :: جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠
» طرح درس نظریه های مطالعات فرهنگی در دانشگاه کویین کانادا :: شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠
» یه حبه قند :: شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠
» روشهای پژوهش در فرهنگ و ارتباطات :: یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠
» دیپلماسی رسانه ای :: پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٠
» نظریه هنری دین مداراز آیت الله جوادی آملی :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠
» گره - طرحی از یک برنامه تلویزیونی در باره سبک زندگی امروز :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
» گره در سبک زندگی :: چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠
» مراحل پژوهش در تحلیل محتوای نیمه عمیق جشنواره فیلم فجر سال 1389 :: یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠
» چگونه یک کنفرانس را به مثابه یک متن قرائت کنیم؟ :: سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٠
» تحلیل محتوای نیمه عمیق 55 فیلم ایرانی جشنواره فیلم فجر سال 1389 :: پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠
» سوالات امتحانی مسائل فرهنگی و ارتباطی منطقه ای و جهانی :: پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠
» سوالات درس روان شناسی اجتماعی :: پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠
» دفاعیه ها و یک پرسش :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
» مکاتبات علمی در رشته ارتباطات بین الملل :: شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠
» Is the internet going to be the death of television :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» دور کاری در پنج پرده :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» انگلستان بی.بی.سی فارسی را به بهای شورای فرهنگی بریتانیا در ایران انتخاب کرد :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» اولین تجربه آزمون سراسری دکتری :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» نشست بین الادیانی در مورد اچ آی وی / ایدز :: دوشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٩
» "دیپلماسی عمومی بریتانیا در ایران: مطالعه موردی بخش فارسی سرویس جهانی بی.بی سی" :: سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩
» طرح توسعه حرم مکی- نقدی فرهنگی :: یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩
» ظرفیتها و چالشهای رسانه ای جهان اسلام :: یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩
» ایام حج و جای خالی عشق ورزیدن :: پنجشنبه ٦ آبان ۱۳۸٩
» روشهای پژوهش در فرهنگ و ارتباطات :: شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
» علامه سید محمد حسین فضل الله :رهبر دینی در جامعه ای چند فرهنگی :: چهارشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٩
» تربیت رسانه ای ما قدرت تفکر انتقادی را ازمخاطب گرفت. :: چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٩
» حسین دهباشی آمد :: شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٩
» خوش امد گویی به دانشجویان جدید دکتری علوم ارتباطات در دانشگاه تهران :: چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩
» بررسی پوشش خبری ایران در دانشگاه لندن :: دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٩
» به بهانه طلا و مس :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» نامگذاری نمادین یا برنامه ای؟ :: جمعه ٦ فروردین ۱۳۸٩
» هلندی ها و نگاههای میان فرهنگی :: جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۸
» دانشگاه امام صادق (ع) در دهه اول- متن کامل مصاحبه با نشریه پنجره :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
» از تجربیات یک دانشجوی دکتری در خارج :: جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸
» فقط یکی از آن چند میلیارد :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸
» بررسیهای رسانه ای در غیاب ایران :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸
» روابط عمومی یا ... :: یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۸
» دکتر گلزاده غفوری در نگاه استاد محمد جواد حجتی کرمانی :: جمعه ٢ بهمن ۱۳۸۸
» تکذیب نامه برای اعتماد :: پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸
» جهل مطلق و مطلق جهل :: چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸
» فیلترینگ در استرالیا :: شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸
» دکتر گلزاده غفوری در نگاهی دیگر :: شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸
» گل زاده و خار خسته :: پنجشنبه ۱٧ دی ۱۳۸۸
» تعریفی پیشنهادی برای فرهنگ :: سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸
» کارکردها و وظایف ارتباطات دینی :: سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸
» آزمون میان نیمسال درس روشهای پژوهش در فرهنگ و ارتباطات 88/8/25 :: یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۸
» ترجمه کتاب «روش تطبیقی: فراسوی راهبردهای کمی و کیفی» توسط دکتر محمد فاضلی :: چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸
» درس شيرين مشاهده :: چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸
» فرهنگ و تمدن :: شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸
» دیپلماسی عمومی ایالات متحده در خاورمیانه (یک رهیافت فرهنگی انتقادی) :: سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸
» درس نظریه های فرهنگی معاصر :: یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۸
» برخورد فعال با واقعیت :بی بی سی فارسی :: جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۸
» درس روشهای پژوهش در فرهنگ و ارتباطات :: سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۸
» از منبر تا تلویزیون :: جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸
» نقد شیخ بهایی بر علوم انسانی متعارف :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۸
» ارتباطات جهانی و سیاست خارجی :: دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۸
» انتخابات رسانه ای 2 :: جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۸
» انتخابات رسانه ای :: جمعه ٢٦ تیر ۱۳۸۸
» سوالات پایانی نیمسال دوم 87-88 درس روان شناسی اجتماعی :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۸
» آرایش سرمایه های سیاسی در ایران پس از انتخابات :: جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸
» بحران ارتباطات و ارتباطات بحران :: یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۸
» عبرتهای رقابت در انتخاب دهم :: پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۸
» در باره انتخابات (4) مردم خودی - نخودی - بیخودی :: شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸
» در باره انتخابات (3) هنر همیشه بر حق بودن :: جمعه ۱٥ خرداد ۱۳۸۸
» در باره انتخابات (2) :: پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸۸
» معاون جدید وزارت امور خارجه آمریکا در دیپلماسی عمومی و امور عمومی :: سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۸
» در باره انتخابات(1) :: شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸
» نظام جنسیت در گفتمان حدیثی شیعه :: جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بررسی و نقد مستند "ایران و غرب" :: جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سوالات روان شناسی اجتماعی :: دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سریالهای مذهبی :: یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۸
» نوروز به روایت اوباما :: جمعه ۳٠ اسفند ۱۳۸٧
» تماس با خداوند در هلند و مکاتبه با امام زمان (عج) در جمکران :: دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧
» کالای مذهبی: دین /فرهنگ / تجارت :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧
» موزه اخبار :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٧
» در باره برنامه های گفتگو محور :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧
» دیپلماسی موزه ای :: سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٧
» بودجه فرهنگ :: شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧
» رنگین ترین کمان اربعین :: دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٧
» رسانه شیعه :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧
» گفتگوی صریح در باره بی بی سی فارسی :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧
» بی بی سی فارسی و مالیت دهندگان انگلیسی :: دوشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٧
» بی بی سی فارسی :: جمعه ٢٠ دی ۱۳۸٧
» عاشورای غزه :: پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧
» زمستان طبیعت و بهار همشهری :: دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧
» دین در سحرهای تلویزیون :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٧
» داستان تاثیر ارتباطات غیر کلامی :از لبخند تا زندگی :: جمعه ٢٦ مهر ۱۳۸٧
» نشانه شناسی مو :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٧
» ارتباطات با نخبگان :درآمد 50 میلیارد دلاری برای دیپلماسی عمومی :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٧
» رفتار غیرکلامی در روابط میان فردی (درسنامه‌ی ارتباطات غیرکلامی) :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٧
» بررسی در بزنگاه :: شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٧
» پدیده پروفسور حمید مولانا :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸٧
» اسناد جزایر در آرشیو انگلستان :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸٧
» وجهه اسلام و ایران در قاب چهار زن و یک مرد :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧
» پروژه سینمایی مل گیبسون و وجهه ایران :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧
» سنگسار مردم ایران در هالیوود! :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧
» بهترین استراتژی برای دفاع در مقابل اسراییل: جدا کردن صهیونیزم از یهودیت :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧
» سریال ماه بنی هاشم :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٧
» درخشان ، دکتر مولانا و دکتر احمدی نژاد :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٧
» روحانیون تلویزیونی :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧
» آیا مردم دینشان را از تلویزیون می گیرند؟ :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧
» انتخابات مدرن تبلیغات سنتی :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧
» روحانی و هنرپیشه :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٧
» وبلاگ نوشته های دکتر ابراهیم فیاض :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧
» همایش نقش مبلغان مذهبی در پیشگیری از رفتارهای پرخطر،«اچ.آی.وی» و حمایت از مبتلای :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧
» درس روان شناسی اجتماعی :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧
» جامعه اطلاعاتی اغنیا و فقرا :: پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٧
» قدرت هوشمند قطر :برنده اصلی مصالحه در لبنان :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٧
» دیپلماسی فرهنگی ایران و رابطه با هندوستان :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» آزمون درس روان شناسی اجتماعی :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» پاپ و ارتباطات دینی در آمریکا :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
» کارگاه پایان نامه در دانشگاه امام صادق :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳۸٧
» بی بی سی و خاور میانه :: چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٧
» بازشناسی کارکرد تبلیغات در انتخابات :: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٧
» شعور عامه و احراز صلاحیت در انتخابات :: چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٦
» اسلام در سرزمین زندگی دوم :: یکشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٦
» آزمون درس نظریه های فرهنگی :: شنبه ٢٩ دی ۱۳۸٦
» آمارنامه سرزمین زندگی دوم :: پنجشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٦
» نقد يک گزارش خبر ي از برنا نيوز :: سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦
» زندگی دوم ؛ کمی آن طرف تر :: پنجشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٦
» برای پژوهشگران فضای مجازی :: دوشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٦
» رونمايی كتاب "ما روحانيون در مواجهه با ايدز چه مي‌توانيم بكنيم؟" :: پنجشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٦
» واقعیت های سخت در مورد قدرت نرم :: جمعه ٢۳ آذر ۱۳۸٦
» شکایت الکترونیک :: جمعه ٢۳ آذر ۱۳۸٦
» گزارش همايش نقش رسانه‌ها و آموزه‌هاي ديني در پيشگيري از ايدز :: چهارشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٦
» دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون دکتری فرهنگ و ارتباطات :: چهارشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٦
» سخنگو / سخنور :: دوشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٦
» فرهنگ عمومی و تعامل بين فرهنگی :: یکشنبه ٤ آذر ۱۳۸٦
» CULTURAL THEORIES: MIDTERM EXAM :: پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦
» The shiite aproach to Iranian solidarity :: دوشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٦
» شيوه هاي پژوهش در فرهنگ و ارتباطات :: شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٦
» درس نظريه های فرهنگی :: پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۸٦
» Religious aproach in Iran,s public diplomacy :: یکشنبه ۸ مهر ۱۳۸٦
» Media / religion / society :: یکشنبه ۱ مهر ۱۳۸٦
» Public diplomacy at national center for globalization studies :: یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦
» State and cultural policy in Iran :: چهارشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٦
» نقد بخش فارسی راديو بی بی سی در شبکه گفتگو :: جمعه ٢٦ امرداد ۱۳۸٦
» آزمون روان شناسی اجتماعی :: چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦
» فخر الدين حجازی در گذشت :: یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» جري فالول مرد :: جمعه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» آينده ديپلماسی عمومی(۱) :: دوشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
» آزمون درس روان شناسي اجتماعي :: دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» آزمون درس متون روايي :: یکشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
» ارتباطات اسلامي در محيط سايبر :: سه‌شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٦
» قدرت سخت * قدرت نرم = قدرت هوشمند :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٥
» درس روان شناسی اجتماعی :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٥
» تفرشي در برابر کافلين:روزنامه نگاری پژوهشی در برابر روزنامه نگاری جنجالی :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٥
» آينده ديپلماسي عمومی در ويلتون پارک انگلستان :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٥
» ارتباطات میان فرهنگی:معرفی منابع(سایت و کتاب و مقاله) :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٥
» وبلاگ با لهجه ایرانی :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٥
» پاسخ به يک سوال ديگر :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٥
» پاسخ به يک سوال :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٥
» آزمون پايان نيمسال درس پژوهش در فرهنگ و ارتباطات :: شنبه ٢۳ دی ۱۳۸٥
» فقط جهت اطلاع وزير امور خارجه امارات متحده عربي :: شنبه ٢۳ دی ۱۳۸٥
» آزمون درس جامعه شناسي ارتباطات :: جمعه ٢٢ دی ۱۳۸٥
» سند پژوه بی رحم :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٥
» ياداشت روز يا اعلان جنگ :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٥
» مديريت فرهنگی از نوع ديگر :: سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳۸٥
» زائری و ذکر خير خانه روزنامه نگاران جوان :: سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳۸٥
» اصلاح قانون مطبوعات یا اصلاح فضای سایبر؟! :: جمعه ۱٥ دی ۱۳۸٥
» آزمون درس پژوهش در فرهنگ و ارتباطات :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٥
» آزمون ميان نيمسال درس جامعه شناسي ارتباطات :: یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٥
» مشاهده در تحقيق کيفی(۴) ترغيب و اقناع در ترمينال غرب :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٥
» مشاهده در تحقيق کيفی(۳)بررسي رفتارسوپر ماركتي : :: چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٥
» مشاهده مشارکتی مخفی :: چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٥
» مشاهده در تحقيق کيفی(۲) :: چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٥
» مشاهده در پژوهش کيفی :: یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٥
» درآمدی بر مفهوم شناسی مهندسی فرهنگی :: جمعه ٥ آبان ۱۳۸٥
» وبلا گ نويسي و پژوهش در تاريخ اجتماعی :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٥
» روزنامه نگاری مبتنی بر عملیات روانی با حمایت آمریکا :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٥
» تصميم سازی بر مبنای اتمام حجت :: پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٥
» پژوهشگر در نقش گزارشگر :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٥
» به ياد دکتر احمد توانا :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٥
» برنامه آموزشی ديپلماسی عمومی :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٥
» الجزيره در جنگ :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳۸٥
» لابی اسرائيل کار خود را کرد :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٥
» صد سال صفحه اول در کتابخانه بريتانيا :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٥
» ارتباطات راهبردی و شکاف مذهبی :: پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٥
» مطالعات ديپلماسی عمومی در دانشگاه کاليفرنيای جنوبی :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٥
» قدرت لابی اسرائيل در آمريکا :: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۸٥
» وبلاگ خبرنگار تلويزيونی :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۸٥
» آزمون درس روان شناسي اجتماعي :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۸٥
» آزمون درس ارتباطات ميان فردی ، گروهی و عمومی :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٥
» برای پنجاه سالگی استاد دکتر يونس شکر خواه :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳۸٥
» RENDON GROUP :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٥
» پيمان کاران دیپلماسی عمومی آمريکا :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٥
» دين سالاری راست در جمهوری خواهان آمريکا :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٥
» جریان های فرامرزی اطلاعات :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٥
» رقص ديپلماتيک :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٥
» آن نوزده ساله ره گم کرده :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥
» وبلاگ کلاسی روان شناسی اجتماعی :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٥
» سايت ارتباطات،فرهنگ و دين :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
» خبرنگار تلويزيونی :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
» آزمون روان شناسی اجتماعی :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
» ايران در چهار کهکشان :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٥
» بازانديشي درباره‌ي رسانه‌، دين و فرهنگ :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤
» سرشت نمادين عاشورا :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤
» آزمون مديريت فرهنگی و امنيت ملی :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٤
» آزمون درس پژوهش در رسانه هاي خبري :: جمعه ۳٠ دی ۱۳۸٤
» حادثه يا پيام؟ :: سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳۸٤
» فصل دوم-جریان بین المللی اطلاعات:چارچوب بازکاوی :: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٤
» : سياست جهان درحال گذار:مرزهاي نو در روابط بين الملل :: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٤
» امتحان ارتباطات بين المللی و ميان فرهنگی :: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٤
» چشمهای شيشه ای در ارتباطات بين الملی :: پنجشنبه ۸ دی ۱۳۸٤
» قدرت نرم در امتحان سخت :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٤
» کوششها و چالشهای آمريکا برای کاربرد قدرت نرم در خاورميانه :: یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٤
» شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٤ :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٤
» جمعه ۱۳ خرداد ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۳ خرداد ۱۳۸٤
» جمعه ۱۳ خرداد ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۳ خرداد ۱۳۸٤
» جمعه ۱۳ خرداد ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۳ خرداد ۱۳۸٤
» جمعه ۱۳ خرداد ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۳ خرداد ۱۳۸٤
» جمعه ٦ خرداد ۱۳۸٤ :: جمعه ٦ خرداد ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٤
» شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
» جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٤
» شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٤
» یکشنبه ۳٠ اسفند ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۳٠ اسفند ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۳
» جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۳ :: جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۳
» جمعه ۱۱ دی ۱۳۸۳ :: جمعه ۱۱ دی ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۳
» شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۳ :: شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۳
» دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۳
» شنبه ٢ خرداد ۱۳۸۳ :: شنبه ٢ خرداد ۱۳۸۳
» دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۳
» دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۸۳
» دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۸۳
» شنبه ٢٧ دی ۱۳۸٢ :: شنبه ٢٧ دی ۱۳۸٢
» یکشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٢
» یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٤ آذر ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٤ آذر ۱۳۸٢
» یکشنبه ٢ آذر ۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢ آذر ۱۳۸٢
» پنجشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٢
» شنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٢ :: شنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٢
» چهارشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٢
» جمعه ۱٦ آبان ۱۳۸٢ :: جمعه ۱٦ آبان ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٢
» دوشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٢
» شنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٢ :: شنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٢
» چهارشنبه ٧ آبان ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٧ آبان ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳۸٢
» یکشنبه ٤ آبان ۱۳۸٢ :: یکشنبه ٤ آبان ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٢
» دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٢ :: دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٢
» شنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٢ :: شنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٢
» پنجشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٢
» یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٢
» شنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٢ :: شنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٢
» جمعه ۱۸ مهر ۱۳۸٢ :: جمعه ۱۸ مهر ۱۳۸٢
» چهارشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٢
» یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٢
» شنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٢ :: شنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٢
» جمعه ۱۱ مهر ۱۳۸٢ :: جمعه ۱۱ مهر ۱۳۸٢
» پنجشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٢
» همايش ايران و جامعه اطلاعاتی :: چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸۱
» چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸۱ :: چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸۱
» مصاحبه اي بدون تعارف :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۱
» ورود و درود :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۱