فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

 
ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

باسمه تعالی

درس متون روايي

اهداف:

آشنايي با انواع شيوه‌هاي نگارش‌ حديثي در حوزه حديث شيعه واهل سنت

  آشنايي با جوامع حديثي شيعه و تداوم کوشش علما در تدوين حديث

آشنايي با جوامع حديثي اهل سنت و تداوم کوشش علماء در تدوين حديث

تقويت توانايي دانشجو در قرائت متون گوناگون حديثي و درک معنا و پيام‌ آن

سرفصلها:

  • سبک ‌شناسي کتب حديثي

 کليات سبک ‌شناسي کتب حديثي :
 تاريخچه هر سبک، اقسام داخلي سبکها و شيوه‌ها
 ادعيه و مزار، اربعينات، اصل، اطراف الحديث، امالي
 تخريج، ترغيب و ترهيب، تفسير مأثور، تک‌نگاري‌ها، تلخيص
 جزء(مسندي، موضوعي)، جوامع
 رسائل و مسائل
 زوائد
 سنن، سيره، تاريخ و مقتل
 شرح
 صحاح
 علل الحديث
 فقه مأثور، فوائد
 کتاب
 مستخرج، مستدرک، مسند، معجم، مکاتبات، ملاحم و فتن، مناقب و مثالب، موسوعه‌نگاري، موضوعات،
نقدالحديث، نوادر

  • جوامع حديثي شيعه

 کتب اربعه :
 نگاهي اجمالي به زندگاني مؤلفان آنها
 چگونگي پيدايش و تدوين آنها
 بررسي کلي اسناد آنها
 بررسي منابع آنها
 ديدگاه‌هاي محدثان از جهت وثاقت و عدم وثاقت آن کتابها
 شروح ، حواشي و تعليقات آنها
 بررسي شمار احاديث هريک از کتابها

 ساير مجامع حديثي :
 وافي، بحار‌الانوار، تفضيل وسائل الشيعه، جامع احاديث الشيعه ،مستدرک‌الوسائل و چگونگي پيدايش و تدوين آنها
 نگاهي اجمالي به زندگاني مولفان آنها
 بررسي کلي اسناد آنها
 بررسي منابع آنها
 ديدگاه‌هاي محدثان از نظر وثاقت و عدم وثاقت آن کتابها
 حواشي و تعليقات کتابها

  •   جوامع حديثي اهل سنت

 صحاح سته، موطا مالک و مسند احمد ابن حنبل و آشنايي با مدونان آنها
 چگونگي پيدايش و تدوين صحاح سته
 بررسي کلي اسناد آنها
 بررسي منابع آنها
 ديدگاه‌هاي محدثان از جهت وثاقت و عدم وثاقت آنها
 شروح، حواشي و تعليقات آنها
 بررسي شمار احاديث هريک از کتابها
 جامع‌الصغير: سيوطي،  کنزالعمال: متقي هندي  ،التاج الجامع للاصول:ناصف،  مجمع الزوائد و منبع الفوائد: علي
بن ابي بکر هيثمي ، جامع المسانيد:محمد فؤاد عبدالباقي
 
جوامع احاديث فقهي
 نگاهي اجمالي به زندگاني مولفان کتب فوق
 چگونگي پيدايش و تدوين آنها
 بررسي کلي اسناد آنها
 بررسي منابع آنها
 ديدگاه‌هاي محدثان از نظر وثاقت و عدم وثاقت آنها
 شروح ، حواشي و تعليقات آنها

  • قرائت و درک متون حديثي

 آموزش شيوه بهره‌گيري از صرف، نحو، کتب لغت و غريب الحديث و نيز پيام‌گيري از احاديث در متون حديثي 

 مطالعه مقايسه ای موضوعوعات مرتبط با عقايد/احکام /اخلاق و آداب  در کتب حديثی عامه و خاصه

 

 

 مدرس:حسام الد‌‌ين آشنا                                                            سه شنبه ها:۱۶-۱۸

 


درس روان شناسی اجتماعی
ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

جلسه

تاريخ

موضوع

صفحات

کمک آموزشي

کار دانشجويي

1

14/11

کليات :جايگاه/تاريخچه/روش تحقيق

39-7

اسلايد /اسلايد

 

2

21/11

ادراک اجتماعي:ارتباطات غير کلامي

57-39

اسلايد

ارسال خلاصه/تعيين موضوع

3

28/11

ادراک اجتماعي: نظريه اسناد

79-57

اسلايد

ارسال خلاصه

4

5/12

ادراک اجتماعي:برداشت  اوليه

96-79

اسلايد / اسلايد

ارسال خلاصه

5

12/12

شناخت اجتماعي

136-96

اسلايد

ارسال خلاصه

6

26/12

نگرش :تعريف و تکوين

156-136

اسلايد

ارسال خلاصه

7

18/1

نگرش  و رفتار

183-156

اسلايد

ارسال خلاصه

8

1/2

پيش داوري و قالبهاي ذهني

233-183

اسلايد /اسلايد

ارسال خلاصه/ارسال ترجمه اسلايد

9

8/2

جاذبه

291-233

اسلايد / اسلايد

ارسال خلاصه

10

15/2

پرخاشگري

326-296

اسلايد

ارسال خلاصه

11

22/2

رفتار حمايتي

364-326

اسلايد

ارسال خلاصه

12

29/2

نفوذ اجتماعي

386-364

اسلايد /اسلايد

ارسال خلاصه

13

5/3

پويايي گروه

434-392

اسلايد / اسلايد

ارسال خلاصه

14

12/3

رهبري

457-435

اسلايد

ارسال خلاصه

15

19/3

ارائه تحقيقات  دانشجويي

 

 

ارسال مقاله

16

26/3

ارائه تحقيقات  دانشجويي

 

 

 

 

 

1.              متن درسي در اين نيمسال، کتاب "روان شناسي اجتماعي با نگرش به منابع اسلامي"  از انتشارات سمت و پژوهشکده حوزه و دانشگاه  چاپ 1382 است.  اين کتاب در بازار موجود است  ونسخه هاي دست دوم آن را هم مي توان از دانشجويان سال قبل گرفت(يا خريد).

2.              مباحث روان شناسي اجتماعي در  اين اثر ترجمه  کتاب "روان شناسي اجتماعي نوشته رابرت بارون و دان بايرن" است .(اين کتاب در کتابخانه دانشگاه امام صادق عليه السلام موجود است). توصيه می کنم اين کتاب را  در کنار متن فارسی مطالعه کنيد.

3.              ما جلساتي را خارج از ساعت کلاس به بازديد / تماشا و بررسي فيلم و شرکت در جلسات علمي اختصاص مي دهيم.

4.              شما در هر جلسه خلاصه اي از فصل مورد نظر را تهيه مي کنيد؛ اين خلاصه که با حجم حدود  يک پنجم متن اصلي به صورت سوال و جواب تهيه می شود حاوي تمام زير تيترهاي مندرج در فصل خواهد بود .در  هرخلاصه ذکر  نام  دانشمندان ،نام نظريه و چکيده يافته ها ضروري است. اين خلاصه ها  به آدرس ashna@isu.ac.ir  ارسال مي شود. حتما از آدرس الکترونيکي خود در دانشگاه براي ارسال خلاصه ها استفاده کنيد. در subject   هر نامه ،نام خانوادگي  خود و بلافاصله پس از آن عنوان فصل را به فارسي درج کنيد( مثل:آشنا کليات ).نامه ها فقط تا قبل از ساعت شروع کلاس دريافت مي شود.  هرهفته بهترين خلاصه انتخاب شده و با  اسم نويسنده در وبلاگ درس درج  مي شود.

5.              در کلاس متن کتاب تدريس نمي شود بلکه اسلايدهايي به زبان انگليسي از متون اصلي روان شناسي اجتماعي  ارائه مي شود .

6.              هر دانشجو در هر جلسه بايد آمادگی داشته باشد تا به پرسشهايي در مورد مباحث جلسه گذشته و جاری پاسخ گويد.دانشجوياني که فصل را دقيقا مطالعه و تلخيص کنند مي توانند از کلاس استفاده مناسبي ببرند.

7.              هر دانشجو موظف است  به عنوان تکليف درسي ، يکي از موضوعات يا زير موضوعات درس را انتخاب کرده و ضمن ترجمه  مجموعه اسلايد انگليسي ، با استفاده از مطالب کتاب  درسي (به خصوص مباحث و رويکردهاي اسلامي  کتاب)، گفتگوهاي کلاس و حداقل 3 منبع ديگر ، گزارشي تحقيقي  به دو صورت اسلايد و مقاله تهيه نمايد. دانشجويان عناوين موضوعات انتخابي را درجلسه دوم/ترجمه اسلايدهاي انگليسي را درجلسه هشتم   ، مقاله را در جلسه  پانزدهم  به آدرس پستي من ارسال مي کنند. اين تاريخ ها به منزله روز امتحان است و تمديد نخواهد شد.

8.              کليه تماسهای کلاسی از طريق گروه پستی به آدرس comm84@isu.ac.ir انجام می شود.شما در طول ترم مجموعه ای از مطالب پيرامون درس را از اين طريق دريافت (و احيانا ارسال )خواهيد کرد.

9.              ارزيابي:

·        خلاصه ها / مشارکت فعال و پاسخ به پرسشهای کلاسی:25 نمره

·        ميان ترم :30 نمره

·        پايان ترم:30 نمره

·        گزارش تحقيقی و اسلايد:15 نمره


تفرشي در برابر کافلين:روزنامه نگاری پژوهشی در برابر روزنامه نگاری جنجالی
ساعت ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

کار حرفه ای در حوزه های رسانه ای هم عالمی دارد . این قصه خواندنی است.

چندی پیش  کان کافلین con coughlin سردبیر سیاسی نشریه دست راستی دیلی تلگراف - که کتابش در باره زندگی سری صدام بسیار پرفروش  و پر سرو صدا شد – در مقاله ای ایران را متهم به تربیت رهبر جدید القاعده کرد. این نوشته به سرعت موجی ضد ایرانی را به راه انداخت و با توجه به ارتباط وی با محافل اطلاعاتی جدی گرفته شد .

در میان سکوت  مسئولان در مورد این مطلب دکتر مجید تفرشی  پژوهشگر ایرانی ساکن انگلستان به واکاوی 45 نوشته کافلین در باره ایران پرداخت  و با انتشار مقاله ای (ریشه یابی روش‌ها و منابع نوشته‌های ضدایرانی یک روزنامه نگار بریتانیایی)  در همشهری آن لاین غرض ورزی کافلین و منابع موهوم اطلاعاتی او را نشان داد. تفرشی به این هم بسنده نکرد و نسخه انگلیسی مقاله اش را هم منتشر کرد.

چندی بعد یک گروه فعال از ایرانیان خارج از کشور که علیه تحریم و حمله به ایران مبارزه می کنند(casmii) به استناد مقاله تحقیقی او  شکوایه ای را علیه کافلین در کمیسیون شکایت از مطبوعات انگلستان طرح کردند. حالا این سردبیر کهنه کار و حرفه ای مورد تحقیق قرار گرفته است تا در مورد ادعاهای بی سند و غیر قابل ردیابی خود علیه ایران پاسخگو باشد.

دست مریزاد.


آينده ديپلماسي عمومی در ويلتون پارک انگلستان
ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

آينده ديپلماسي عمومی از اول تا سوم مارس ۲۰۰۷ در یک کنفرانس سه روزه در ویلتون پارک انگلستان بررسی میشود. مقامات دولتی /استادان دانشگاهی / پژوهشگران و موسسات روابط عمومی بین المللی در محیطی دور از شهر به مبادله نظرات و تجربیات می پردازند. لینک کنفرانس